Op weg naar Nederland

Welkom bij de NT2-examenwijzer. Klik op de naam van het examen voor meer informatie.

 

Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op. 

 

Examenwijzer - inburgeren in Nederland

Inburgeringsexamen in het buitenland

Het Naar Nederland (0-A1) pakket is het officiële pakket ter voorbereiding op de drie onderdelen van het inburgeringsexamen dat in het land van herkomst moet worden gemaakt. Uitgeverij Boom heeft dit pakket in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld. Het bevat alles wat je nodig hebt om je voor te bereiden op de drie onderdelen van het examen:

 

  1. Spreekvaardigheid
  2. Leesvaardigheid
  3. Kennis van de Nederlandse Samenleving

 

Meer informatie over het examen en het pakket vind je op: www.naarnederland.nl

 

Inburgeringsexamen in Nederland

Voor het inburgeringsexamen in het buitenland moet je op alle drie de onderdelen een minimale score van A1 halen. In Nederland moet je dan vervolgexamens maken. Je moet dan op dezelfde onderdelen laten zien dat je minimaal A2 haalt (als je dat de eerste keer al haalt kun je voor het betreffende examen in Nederland vrijstelling aanvragen). Met onderstaande methodes kun je je niveau verhogen. Meer informatie over het examen vind je hier.

 

Lezen, Luisteren, Spreken, Schrijven

Voor laagopgeleide anderstaligen adviseren we om Op weg (0-A1) en Onderweg (A1-A2) óf Basiscursus 1 (0-A1) en Basiscursus 2 (A1-A2) te doen. Voor hogeropgeleide anderstaligen adviseren we Nederlands voor buitenlanders (0-A2) of de leerlijn NT2 op maat.

 

KNM

Voor hogeropgeleiden adviseren we Kom verder (A2) óf Nederland voor nieuwkomers en voor lager opgeleiden Wegwijzer (A2). Oefen je liever online? Dan kun je met de KNM examentrainer (A2) aan de slag. Na je voorbereiding kan je met onze KNM examens (A2) testen of je klaar bent voor het echte examen.

 

Online leren voor het inburgeringsexamen

Met het Digitale pakket voor het inburgeringsexamen kunt u zich volledig online voorbereiden op het inburgeringsexamen in Nederland: de examenonderdelen Spreken, Lezen, Schrijven en Luisteren en Kennis van de Nederlandse Maatschappij.

 

Let op: Vanaf 1 januari 2015 bestaat het KNS examen uit een onderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en een onderdeel Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Dit laatste onderdeel is nieuw. U kunt zich op het onderdeel ONA voorbereiden met Werken in Nederland.

Staatsexamen Nederlands als tweede taal programma I

Het staatsexamen Nederlands als tweede taal is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, maar die willen laten zien dat ze het Nederlands voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.  

 

Het Staatsexamen NT2 programma I is bedoeld voor mensen die op niveau mbo-3, -4 een vakgerichte functie op de arbeidsmarkt willen vervullen of daarvoor een beroepsopleiding willen gaan volgen. Het vereiste niveau voor het behalen van het Staatsexamen NT2 programma I is B1. 

 

Vanaf 1 januari 2013 wordt een deel van het schrijfonderdeel niet meer schriftelijk maar digitaal afgenomen. Wat de consequenties precies zijn, lees je in dit document dat door de auteurs van Vooruit is opgesteld.  Voor de volledigheid: het document handelt alleen over Stex, Programma I, en is speciaal gemaakt voor de Vooruit!-site. Waarom 'speciaal' gemaakt? Omdat de nieuwe eisen voor programma I verschillen van die voor Programma II. Bij Programma II wordt tekstverzorging nl. wel beoordeeld.

 

Het examen NT2 is moeilijker dan het inburgeringsexamen. Als je het examen NT2 haalt, hoef je daarom geen inburgeringsexamen meer te doen. Wil je weten of je het staatsexamen kunt doen? Dan kunt je hier een test maken. Nog meer informatie vind je hier en hier.

 

Met De opmaat (0-A2) en De sprong (A2-B1) kom je op het juiste niveau van het examen. Vooruit! (B1) is een examentrainer waarmee je je geleerde vaardigheden extra traint en waarmee je alle benodigde examenvaardigheden onder de knie krijgt.

 

Je kunt jezelf ook voorbereiden door eerst Nederlands voor buitenlanders (0-A2) te doen en daarna de Tweede ronde (A2-B1). Indien nodig kun je daarna nog de examentrainer Vooruit! (B1) doen, of je kunt kiezen om alleen die vaardigheid/vaardigheden te trainen waarmee je nog problemen hebt. Dit kun je doen met Schrijven op B1. De andere delen van deze B1 reeks zullen nog verschijnen.

 

Om het Staatsexamen te halen moeten alle kandidaten vanaf 1 jauari 2015 ook het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving maken. Dit examen valt uiteen in twee onderdelen: Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). 

 

KNM

Voor hogeropgeleiden adviseren we Kom verder (A2) óf Nederland voor nieuwkomers. Oefen je liever online? Dan kun je met de KNM examentrainer (A2) aan de slag. Na je voorbereiding kan je met onze KNM examens (A2) testen of je klaar bent voor het echte examen. 

 

ONA

Je kunt je op het onderdeel ONA voorbereiden met Werken in Nederland.

 

Staatsexamen Nederlands als tweede taal programma II

Het Staatsexamen programma II is bedoeld voor mensen die in eigen land een goede opleiding hebben gehad en die erg goed Nederlands willen leren om in Nederland een hbo of universitaire opleiding te volgen of die willen werken op dat niveau.

 

Het staatsexamen NT2 II is op niveau B2. Als je dit examen haalt, hoef je geen inburgeringsexamen meer te doen. Wil je weten of je het staatsexamen kunt doen? Dan kun je hier een test maken. Nog meer informatie vind je hier en hier.

 

De boeken uit de ‘NT2 op maat-reeks’ reeks zijn specifiek bedoeld voor staatsexamenkandidaten. Om op het juiste niveau voor het Staatsexamen Nt2 programma 2 te komen raden we de volgende boeken aan: De opmaat (0-A2), De sprong (A2-B1) en De finale (B1-B2)

 

Als je al een totaalmethode hebt doorgewerkt maar nog moeilijkheden hebt met een van de taalvaardigheden of wanneer je op een van de onderdelen bent gezakt (spreken, schrijven, lezen, luisteren) dan kun je die extra trainen.

 

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle staatsexamenkandidaten ook de examenonderdelen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) maken.

 

KNM

Voor hogeropgeleiden adviseren we Kom verder (A2) óf Nederland voor nieuwkomers. Oefen je liever online? Dan kun je met de KNM examentrainer (A2) aan de slag. Na je voorbereiding kan je met onze KNM examens (A2) testen of je klaar bent voor het echte examen.  


ONA

Je kunt je op het onderdeel ONA voorbereiden met Werken in Nederland.