Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Welkom bij SpreekBeter

Welkom bij SpreekBeter

Met de handige app SpreekBeter oefenen cursisten de fijne kneepjes van het Nederlands, om zo hun verstaanbaarheid te vergroten. Een goede verstaanbaarheid is immers van groot belang bij het leren van de Nederlandse taal. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft om optimaal aan de slag te gaan met de SpreekBeter-app. 

Achtergrondinformatie

Over SpreekBeter-app

Over de SpreekBeter-app

SpreekBeter bevat 25 series oefeningen waarmee u uw individuele uitspraakproblemen kunt oefenen en verbeteren. De eerste drie apps zijn gratis: wisselend woordaccent, EE-E en G-K. De andere apps kunt u apart bestellen, afhankelijk van de oefeningen die u nodig heeft.

 

Er zijn vier categorieën:

  1. Melodische aspecten: klemtoon, zinsaccent en intonatie
  2. Medeklinkers
  3. Medeklinkercombinaties
  4. Klinkers 

Alle series oefeningen zijn opgebouwd uit vier stappen:

  1. Het leren horen van  klank, klemtoon, zinsaccent of intonatie.
  2. Oefenen met klank, klemtoon, zinsaccent of intonatie.
  3. Luisteren, naspreken en vergelijken met het voorbeeld.
  4. Gebruiken in het (spontaan) beantwoorden van vragen.

Probeer het nu! De apps zijn beschikbaar in Google Play en in de App Store.

Voor docenten

SPREEKBETER VOOR DOCENTEN
De SpreekBeter apps zijn ook geschikt voor het gebruik in de NT2-klas. Hieronder kunt u extra informatie downloaden over verstaanbaarheid en de SpreekBeter apps. Met de beslisboom kunt u uw cursisten adviseren welke oefeningen voor hen belangrijk zijn.

DE UITSPRAAK VAN HET NEDERLANDS IN VERGELIJKING MET EEN AANTAL ANDERE TALEN
Niet iedereen hoort meteen het verschil tussen /vis/ en /vies/. De uitspraak van de /ui/, die lang niet in alle talen voorkomt, is vaak een struikelblok. Ook het ritme van het Nederlands en het gebruik van de onbeklemtoonde schwa of stomme -e kan voor problemen zorgen.

Om goed te leren spreken is het vooral van belang om de taal veel te horen en heel goed te luisteren en te imiteren. Daarnaast kan het nuttig zijn iets te weten over de uitspraak van het Nederlands in vergelijking met iemands eigen taal. In het document dat u hieronder kunt downloaden vindt u een aantal voorbeelden van de uitspraak van het Nederlands in vergelijking met een aantal andere talen.

Download: De uitspraak van het Nederlands in vergelijking met een aantal andere talen

ONBEKENDE OF MOEILIJKE KLANKEN AANLEREN
Als een Nederlandse klank in een bepaalde taal niet voorkomt of om een andere reden problemen oplevert, is het allereerst van belang om de klank te leren horen en herkennen. Voor sommige klanken is dat niet voldoende. Daarvoor is wat extra oefening nodig. Voor alle klanken geldt dat de klank eerst even apart moet worden uitgesproken, maar daarna is het goed om hem zo snel mogelijk in een woord te gebruiken. Een klank is "los" veel moeilijker vast te houden dan in een woord.

In het document hieronder staan per klank een aantal stappen die belangrijk zijn voor het aanleren ervan. Apps die geschikt zijn om de genoemde klanken te oefenen staan erbij vermeld.

Download: Onbekende of moeilijke klanken aanleren

IN DE KLAS AAN VERSTAANBAARHEID WERKEN
• Vraag u als docent eens af hoe het eigenlijk gesteld is met de verstaanbaarheid in uw groep. Heeft u daar een duidelijke beeld van? Zijn er bijvoorbeeld uitspraakfouten die door bijna iedereen gemaakt worden? Welke? Zijn er cursisten die u heel slecht kunt verstaan? En waar ligt dat dan aan? Het kan erg nuttig zijn om eens een gesprekje te voeren met een slecht verstaanbare cursist en dat op audio- of video- op te nemen. Als u de opname uitwerkt aan de hand van het beoordelingsformulier krijgt u een beter beeld van het verstaanbaarheidsprobleem en de oorzaak daarvan.
• Wat vinden de cursisten er zelf van? Wat vinden ze moeilijk? Zijn er dingen die iedereen moeilijk vindt? Het is zinvol hier eens een klassengesprek aan te wijden. Laat de cursisten er eerst in een klein groepje met elkaar over praten en inventariseer daarna de problemen op het bord.
• Bepaal, liefst in overleg met de cursisten, wat uw groep het meeste nodig heeft en maak vervolgens een plan/programmaatje voor uw groep.
• Het verdient aanbeveling telkens op een vaste tijd twintig minuten/een half uur aan verstaanbaarheid te werken.
• In het document dat u hieronder kunt downloaden, zijn ideeën voor tien lessen uitgewerkt. U kunt alle beschreven oefeningen zelf uitspreken, of de oefeningen van de apps met behulp van speakers op de smartphone laten horen.

Download: In de klas aan verstaanbaarheid werken

WORKSHOPS VERSTAANBAARHEID
Wilt u SpreekBeter in de les gebruiken en heeft u behoefte aan meer informatie? Of wilt u leren hoe u in uw lessen meer kunt doen aan verstaanbaarheid? De auteurs van de apps: Margreet Verboog en Lieske Adèr, geven workshops over verstaanbaarheid. Bij deelname aan een workshop ontvangt u een uitgebreide docentenbrochure. Interesse? Neem contact op met de NT2 Klantenservice.

 

Achtergrond en didactische verantwoording

Handleiding voor gebruik

Hier kunt u de handleiding vinden.