Productoverzicht
Cover Beter Nederlands  1

Beter Nederlands 1

Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen

Uitgave: boek Niveau: vanaf-b1
Isbn: 9789046902479
Beschrijving

Anderstaligen die het Nederlands al aardig onder de knie hebben, houden vaak vragen over de grammatica waarop zij in een basiscursus geen antwoord krijgen. Dit boek geeft uitleg bij specifieke grammaticale problemen. Tevens zijn oefeningen opgenomen waardoor cursisten de Nederlandse grammatica nog beter leren beheersen.

Beter Nederlands is een serie grammaticale oefenboeken voor anderstaligen die minstens enkele jaren voortgezet onderwijs in hun land van herkomst hebben gevolgd. Het inleidende deel, Beter Nederlands - Een Inleiding, behandelt de grammatica voor beginners (vanaf niveau A1). Beter Nederlands 1 en Beter Nederlands 2 bieden verdieping voor anderstaligen die al over een basistaalvaardigheid van het Nederlands beschikken (vanaf niveau B1). Elk deel is voorzien van theorie voor de docent, een sleutel bij de oefeningen en een register.

Beter Nederlands 1 behandelt de volgende onderwerpen: het gebruik van de verschillende tijden, de voltooide tijd met hulpwerkwoorden, de passieve vorm, het werkwoord zullen, als dan-zinnen, voegwoorden, bijzinnen met verwijswoorden en verwijswoorden met een voorzetsel.

Niveau

Niveau: Vanaf B1

Auteurs

Dina Bouman-Noordermeer

Productdetails
Isbn: 9789046902479
Uitgeverij: Coutinho
Afmetingen: 23.9 x 17.0 x 1.1 cm
Gewicht: 298 gram
Pagina's: 151