Welkom bij WISK!

In het menu aan de linker kant vind je al het extra materiaal dat hoort bij WISK.

De wiskundeles in het middelbaar onderwijs is ontzettend talig. Deze ‘wiskundetaal’ kan anderstalige jongeren op de ISK belemmeren bij het begrijpen van de wiskunde. WISK is een laagdrempelige methode die zowel aandacht heeft voor het talige aspect van de wiskunde als voor de basisprincipes van het vak. WISK is een tekst- en werkboek in een en bedoeld voor anderstalige jongeren tussen de 12 en 16 jaar.