Over het examen

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) is vanaf 2015 onderdeel van het inburgeringsexamen, en beide Staatsexamens NT2.

 

Samen met Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) maakt ONA deel uit van het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving.

 

Het is vanaf 2015 voor inburgeraars die in Nederland willen blijven nodig om zowel de Nederlandse taal te leren als kennis van Nederland te vergaren en in beide onderdelen examen te doen.

 

Examens

Inburgeringsexamen op A2-niveau

Staatsexamen NT2 I op B1-niveau

Staatsexamen NT2 II op B2-niveau

 
Examenonderdelen

TAAL: Luisteren, Lezen, Schrijven, Spreken

KNS: KNM en ONA

 

Voor meer informatie over inburgeren kunt u terecht op www.inburgeren.nl

 

Voor meer informatie over oefenmateriaal voor de verschillende examenonderdelen, klik op het tabblad nt2.nl linksboven in dit scherm. Of ga naar: www.nt2.nl.