Colofon

Het copyright van Uitspraaktrainer ligt bij de afdeling VU-NT2 van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uitspraaktrainer (online en in de les) is samengesteld door Chris van Veen, Hinke van Kampen, Vita Olijhoek en Ruud Stumpel.


Uitspraaktrainer online is in 2009 ontwikkeld door Studio Kromhout (Rotterdam) in samenwerking met Great Little Company (Rotterdam), in opdracht van Uitgeverij Boom. De interface is verzorgd door Jacky-O (Rotterdam).


Alle informatie op deze site in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video - en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van Uitgeverij Boom, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.


De informatie mag alleen worden gebruikt voor privédoeleinden. De informatie op de sites behorende  bij onderwijsboeken en -methoden van Uitgeverij Boom mag ook worden gebruikt binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker als student of docent verbonden is, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de pc van de gebruiker of op het netwerk van de eigen onderwijsinstelling. Daarbuiten mag niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Boom.