Auteurs

Lieske Adèr

Lieske Adèr is docent Nederlands als tweede taal en logopedist.

Ze heeft jarenlang ervaring met het doceren van sociale en communicatieve vaardigheden in geïntegreerde trajecten. Met Margreet Verboog schreef ze voor Boom Taal werkt beter. Werkboek voor arbeidsmigranten.


Margreet Verboog

Margreet Verboog geeft trainingen en advies over leerprocessen, communicatieve vaardigheden en tweede taalverwerving. Ze is de oprichter van de werkgroep Arbeidsmigranten 2.0. Voor Boom schreef ze samen met Lieske Adèr Taal werkt beter. Werkboek voor Arbeidsmigranten.

 

Eerder verschenen van Margreet Verboog onder andere:

 

  • Voorbereiding op werk. Oefenboek praktijkexamen inburgering
  • Coachen op taal. In gesprek over taalgerichte didactiek
  • Taalleren op maat. Effectief lesgeven aan NT2-cursisten
  • Zonder skelet kun je niet keten. Met taalgericht vakonderwijs taalbeleid invoeren in het voortgezet onderwijs
  • Leren Spreken. een didactische handleiding voor docenten NT2
  • Verstaanbaar spreken. Een handleiding uitspraakonderwijs voor docenten Nederlands als tweede taal.