De finale - herziene editie

Voorbereiding op het Staatsexamen NT2 II

 

Van NT2-niveau B1 naar B2


Maud Beersmans en Wim Tersteeg


De finale is al jarenlang dé methode voor de voorbereiding op het Staatsexamen NT2 II. In 2013 verscheen de herziene editie waarin meer middellange schrijfopdrachten, lange spreekopdrachten en examentips en strategieën zijn opgenomen. Verouderde teksten zijn vervangen. Verder bestaat De finale natuurlijk uit het vertrouwde materiaal: veel oefeningen, praktijkvoorbeelden, oude examenopdrachten en duidelijke uitleg van lastige grammaticale kwesties.


Niveau

B1 > B2.


Doelgroep

Hoogopgeleide gevorderden die zich willen voorbereiden op het Staatsexamen NT2 II.


Inhoud

De methode bestaat uit negen thema's waarmee cursisten regelmatig in aanmerking komen, zoals vervoer, milieu, economie en klimaat. Dat kan gebeuren door het lezen van artikelen in kranten, het luisteren naar de radio, het kijken naar televisie, of via gesprekken. Binnen elke thema wisselen de verschillende vaardigheden elkaar op een natuurlijke manier af. Daarnaast is er binnen elk thema aandacht voor grammatica en vocabulaire. vrijwel alle gebruikte teksten zijn authentiek.


In het grammaticadeel zijn een uitgebreid grammaticaoverzicht en extra grammaticaoefeningen opgenomen. In de Taalhulp staat informatie over het schrijven van verschillende tekstsoorten, het gebruik van verschillende strategieën om te lezen, luisteren en schrijven, en er is een lijst van veelgebruikte zinnen in opgenomen.


Op deze bijbehorende website vindt u al het multimediale materiaal, zoals de audiofragmenten, de beeldfragmenten, links naar de liedjes, de sleutel van de oefeningen, transcripten van de luisterteksten en materiaal voor de docent.