Informatie over de Staatsexamens NT2

Nederlands als tweede taal voor opleiding of werk


Het Staatsexamen NT2 is een examen Nederlands voor mensen met een andere moedertaal. Zij kunnen met het Staatsexamen NT2 laten zien dat zij de Nederlands taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

 

Werken en studeren kan op verschillende niveaus. Het Staatsexamen NT2 kent daarom twee programma's waarvan u er één moet kiezen: Programma I of Programma II. Het is de bedoeling dat iemand, afhankelijk van zijn of haar opleidingsniveau, examen doet in Programma I óf Programma II. Een hoger opgeleide die op zijn niveau wil functioneren in werk of opleiding, hoeft niet eerst Programma I te doen, maar kan zich direct voorbereiden op Programma II.

Programma I

Programma I toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan op MBO-niveau, of om een beroepsopleiding te volgen op dit niveau (bijvoorbeeld een vakopleiding MBO-3 bij een ROC). Het niveau van Programma I komt overeen met taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK/CEF).

 

Met De opmaat en De sprong kun je je taalniveau verhogen tot niveau-B1. Voor het examen kun je je voorbereiden met Vooruit. Deze examentrainer reikt een kandidaat handige tips en strategieën aan. Er wordt uitgebreid geoefend met examenopdrachten en alle vaardigheden komen aan bod.

Programma II

Programma II toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op HBO of universitair niveau. Het niveau van Programma II komt overeen met taalniveau B2 van het ERK/CEF.

 

Na De opmaat en De sprong zorgt De finale dat een halfgevorderde met niveau B1 naar niveau B2 wordt gebracht. Daarnaast oefent De finale voor het examen, alle vaardigheden komen aan bod.

Examenonderdelen

Zowel Programma I als Programma II bestaan uit vier examenonderdelen: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Als een kandidaat voor alle onderdelen is geslaagd, krijgt hij het Diploma NT2.


Als iemand een van de twee Staatsexamens heeft behaald, hoeft hij géén inburgeringsexamen te doen. Klik hier voor materialen ter voorbereiding op het inburgeringsexamen.

Meer informatie en aanmelden voor het examen

Klik hier als u meer informatie wilt over de Staatsexamens, of als u zich wilt opgeven.