Auteurs

Maud Beersmans

Maud Beersmans is docent NT2 bij Babel.


Na haar studie Sociolinguïstiek heeft ze de Post-HBO opleiding Educatief Werker gedaan en kon ze meteen aan de slag in de basiseducatie. Na vijf jaar maakte ze de overstap naar het NT2-onderwijs aan hoger opgeleide anderstaligen. Bij het James Boswell Instituut van de universiteit Utrecht heeft ze groepscursussen op alle niveaus en maatwerktrainingen verzorgd. Sinds september 2012 heeft Babel de activiteiten op het gebied van taalonderwijs van het James Boswell Instituut overgenomen en is Maud werkzaam voor Babel.


Naast het lesgeven begeleidt ze stagiaires, is ze assessor voor de AKV-toets van het medisch assessment, verzorgt ze intakes en geeft ze workshops op het gebied van woordenschatonderwijs, activerend leren en peer feedback.


Samen met haar collega Wim Tersteeg ontwikkelde Maud de populaire serie 'NT2 op maat', voor cursisten die zich voorbereiden op het Staatsexamen NT2.

 

Wim Tersteeg

Wim Tersteeg is NT2-docent bij Babel aan de Universiteit Utrecht. Samen met Maud Beersmans ontwikkelde hij de populaire serie 'NT2 op maat', voor cursisten die zich voorbereiden op de Staatsexamens NT2. 

 

Annet Berntsen

Annet Berntsen is opleider van docenten NT2 aan de Hogeschool Utrecht. 

 

Merel Borgesius

Merel Borgesius is alfadocent aan een ROC. Daarnaast is zij zelfstandig trainer en adviseur op het gebied van inburgering en alfabetisering. Ook is ze redacteur van LES.

 

Teun van Iperen

Teun van Iperen is zelfstandig NT2-docent onder de naam Flevotaal. Hij werkt voor bedrijven en gemeenten.


Francien Schoordijk

Francien Schoordijk is werkzaam bij het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies van de Universiteit van Amsterdam.

 

Alice van Kalsbeek

Alice van Kalsbeek begon bij NT2 VU als docent en was daarna werkzaam bij het Steunpunt Nederlands als vreemde taal aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze projectmanager was voor de ondersteuning van de neerlandistiek in het buitenland. Ze gaf op veel plaatsen in de wereld gastcolleges en trainingen aan docenten. De laatste jaren voor haar pensionering was ze coördinator van het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies van de UvA.