Video's

De opbouw van de les


De randvoorwaarden


Een andere manier van werken


Verdelen in subgroepen


Werken met klassenassistenten


Werken met studiewijzers