Welkom bij NT2 Taalspel!

Met NT2 TAALSPEL werkwoorden & woordvolgorde oefent u op een leuke en actieve manier een aantal belangrijke basisprincipes van de Nederlandse grammatica: het vervoegen van werkwoorden en het toepassen van een juiste woordvolgorde.

Een heldere uitleg van de grammaticale regels die aan bod komen in NT2 TAALSPEL downloadt u hieronder.

Uitlegkaarten NT2 TAALSPEL