Welkom bij NT2 Taalspel!

Met NT2 TAALSPEL werkwoorden & woordvolgorde oefent u op een leuke en actieve manier een aantal belangrijke basisprincipes van de Nederlandse grammatica: het vervoegen van werkwoorden en het toepassen van een juiste woordvolgorde.

 

Een heldere uitleg van de grammaticale regels die aan bod komen in NT2 TAALSPEL downloadt u onderaan deze pagina.

NIEUW - Uitprintbare kaartjes: breid zelf je NT2 Taalspel uit!

Adjectieven

Doel:
-mening geven (wat vind je mooi/lelijk/raar/verschrikkelijk etc.)
-vergelijken (mooier/lelijker/raarder etc.) 

Print de kaartjes en knip ze uit:
Spelkaarten AdjectievenReflexieve verba

In de lijst staan zowel verba die verplicht reflexief zijn, als verba die toevallig reflexief zijn. Ook is er een aantal verba dat (meestal) samengaat met een prepositie.

Print de kaartjes en knip ze uit:
Spelkaarten Reflexieve verba

Maak eigen kaartjes

Voeg eigen kaartjes toe aan het NT2 Taalspel.

Print de kaartjes en knip ze uit:
Lege kaartjes

Uitlegkaarten NT2 TAALSPEL