Veelgestelde vragen

U vindt hier antwoord op ruim veertig vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op met de klantenservice van Boom NT2.

Digitale vereisten DISK

Waaraan moet de digitale infrastructuur op onze school voldoen om met DISK te werken?

DISK is een online lesmethode die werkt op alle systemen met een up-to-date browser. Een standaard computer of een tablet, uitgerust met een internetverbinding, koptelefoon en microfoon is voldoende. Er wordt door DISK geen programmatuur op uw lokale pc’s (of netwerk) geïnstalleerd. 

Wat hebben we op school aan digitale middelen nodig om met DISK te werken?

Al het DISK materiaal is te vinden via het online programma, maar er vinden ook activiteiten plaats in de les, zonder computer.

In het meest ideale geval beschikt iedere leerling over een computer, laptop of tablet om DISK ten volle te kunnen benutten. De leerling kan dan zowel in de klas als thuis aan de slag met DISK. Dit is niet altijd haalbaar, maar ook dan kunt u werken met DISK. Hier een paar suggesties:

 

 • Roosterwens doorgeven voor het inplannen van het computerlokaal: deze uren gaat de klas aan de slag met de onderdelen van DISK die een computer vereisen.
 • De klas opdelen in groepen, bijvoorbeeld met een deel van de klas op de computer werken en met een ander deel van de klas aan de slag met de Taken, de Extra oefenstof en de Lesideeën.
 • Veel materiaal in DISK is te printen. Er is ook een DISK Takenboek verkrijgbaar, waarin alle Taken staan.
 • Meer gebruik maken van het lesmateriaal dat zonder computer kan worden uitgevoerd: de Taken en de Lesideeën.

 

Het is aan de school om een keuze te maken in het organiseren van laptops, computers of tablets. Een aantal mogelijkheden is:

 

 • Zorgen voor tablets/laptops/computers in de klas.
 • De ouders informeren dat alle leerlingen op de ISK een tablet/laptop/computer nodig hebben om te kunnen studeren.
 • Een uitleen- of verhuursysteem van laptops of tablets via de school.

Is DISK geschikt voor tablets?

Wij raden aan om DISK te testen op de tablet, alvorens het aan te schaffen. Niet alle onderdelen werken goed op alle tablets:


Ipad

Sommige tablets, waaronder de iPad, ondersteunen het programma Flash Player (nog) niet. DISK gebruikt Flash Player bij de nazegoefeningen. Het is dus niet mogelijk om de nazegoefeningen in DISK op deze tablets te doen.

 

Om de voortgangsregistratie niet te laten stagneren raden we de leerlingen aan om bij deze oefeningen op 'klaar' te drukken. De oefening wordt dan opgeslagen als afgerond. Als leerlingen willen oefenen met het nazeggen van woorden en zinnen, inspreken, jezelf vergelijken met het voorbeeld en verbeteren, kunnen ze dat doen met iemand die goed Nederlands spreekt.

 

De inspreek en terugluisteroefeningen kunnen uiteraard wel op een laptop/netbook of computer worden gemaakt. 

 

Chromebook

Chromebook ondersteunt geen Quicktime Player, waardoor er geen luistermateriaal beluisterd kan worden en de filmpjes niet kunnen worden afgespeeld. We raden het gebruik van Chromebooks om deze reden af.

 

Alternatief: netbooks

Een goed en goedkoop alternatief voor tablets zijn netbooks. Dit zijn kleine varianten van laptops.Netbooks hebben meestal geen optische schijf, en een kleiner toetsenbord en beeldscherm. Netbooks beschikken over een kaartlezer en er kan met een USB-aansluiting een externe optische schijf (cd of dvd) op worden aangesloten. 

 

Entree / NT2 School

Wat is NT2 School?

 

Wat betekent NT2 School voor leerlingen?
Leerlingen kunnen inloggen in hun online cursus via NT2 School. Voor DISK is een speciale pagina gemaakt in NT2 School: www.diskmethode.nl. Leerlingen gaan naar dit adres, vullen hun gebruikersnaam en wachtwoord in en zijn dan meteen ingelogd in DISK.

 

Wat betekent NT2 School voor docenten?
Docenten kunnen onafhankelijk van tijd en plaats klassen maken, leerlingen uitnodigen, lessen voorbereiden en hun leerlingen monitoren en sturen. NT2 SCHOOL biedt daarnaast ook een forum waarop docenten van verschillende ISK’s lesideeën en ervaringen met elkaar uit kunnen wisselen.Zowel de docent als de leerlingen kunnen overal inloggen en met het lesmateriaal aan de slag. 

Wat is Entree?


Entree is een platform waaraan onderwijsinstellingen hun elektronische leeromgeving kunnen koppelen.


Via deze dienst kunnen de scholen met één login de leermiddelen van de aangesloten leveranciers bereiken.
Klik hier voor meer informatie over Entree.

Entree is het inlogsysteem van de Kennisnet Federatie. Hierin zijn onderwijsinstellingen en leveranciers van educatieve content verenigd. 
Wellicht is uw school al aangeloten op de Kennisnet Federatie. Om dit te checken klikt u hierWat betekent Entree voor leerlingen?

Leerlingen kunnen via Entree met hun eigen schoolaccount inloggen in DISK. DISK staat in hun vertrouwde elektronische leeromgeving.

 

Wat betekent Entree voor docenten?

Als de school heeft gekozen voor Entree, hoeven de docenten de leerlingen niet uit te nodigen, aangezien de gegevens van de leerlingen al bekend bij de school. 

 

Wat zijn de verschillen tussen Entree en NT2 School?

Als school kunt u ervoor kiezen om DISK te openen via Entree of via NT2 School. U kiest vooraf voor één van deze mogelijkheden. In het onderstaande schema zetten we de verschillen voor u op een rijtje:

 


  

Onze school maakt gebruik van een digitale leeromgeving die niet bekend is bij Entree. Kunnen wij wel gebruikmaken van Entree?

Maakt uw gebruik van een elo die niet vermeld wordt in de lijst? U kunt bij uw leverancier aangeven dat u zich wilt aansluiten. Kijk hier voor het volledige elo koppeloverzicht met details.

 

Een andere optie is natuurlijk inloggen via NT2 School, alleen dan is er geen koppeling met de leeromgeving van uw school. Voor meer informatie over de verschillen tussen Entree en NT2 School gaat u naar de veelgestelde vraag: Wat zijn de verschillen tussen Entree en NT2 School?

Kunnen wij gebruikmaken van ons eigen schoolaccount?

Schoolaccount

Als u school is aangesloten op de Kennisnet Federatie kunt u gebruik maken van uw schoolaccount. Bekijk hier of uw school is aangesloten: Overzicht onderwijsinstellingen

 

Entree account

Als uw school niet is aangesloten op de Kennisnet Federatie, dan kan u een Entree account aanmaken. Voor meer informatie over het aanmelden bij Entree klikt u hier:

 

  Aanmelden Entree

        

 

NT2 School

Als uw school geen eigen leeromgeving heeft, kunt u DISK ook gebruiken binnen de NT2 School van Uitgeverij Boom. U kunt de klantenservice van Boom vragen om een licentie voor uw school. Als u meteen tien accounts voor DISK bestelt is deze licentie gratis. U kunt mailen met: nt2@uitgeverijboom.nl.

Voor wie is DISK geschikt?

Wordt er in de methode DISK rekening gehouden met dyslectische leerlingen?

Nee, in DISK is er niet expliciet rekening gehouden met dyslectische leerlingen. Wel bestaat er de mogelijkheid om alle onderdelen uit te printen in een groter lettertype.

Kan een leerling die net uit het buitenland komt meteen aan de slag met DISK?

Ja. DISK werkt in de thema’s met Taken, Bronnen en Bouwstenen. De Taken zijn voor iedereen hetzelfde, maar de Bronnen en Bouwstenen zijn aangepast aan het niveau van de leerling.

 

In DISK zijn we er vanuit gegaan dat ook beginners al aan de slag kunnen met lees- en luisterteksten die ze niet woord voor woord zullen begrijpen. We creëren daarmee een rijke taalleeromgeving waarin de focus van DISK op de inhoud ligt.

 

Door die rijke, interessante en reële taalleeromgeving wordt de leerling uitgedaagd en geprikkeld om door middel van trial and error Nederlands te leren. De docent en de leerling kunnen verder in hoge mate zelf bepalen hoe zij met de aangeboden taal gaan oefenen:


Bronnen en Bouwstenen 

Leerlingen kunnen op hun eigen niveau oefenen met de aansprekende teksten die worden aangeboden in de Bronnen. Niet alle woorden hoeven begrepen te worden. Trial and error is hierbij een belangrijk principe. De luister- en leesteksten met bijbehorende oefeningen kunnen eindeloos herhaald worden om zo nieuwe woorden in te slijpen.


Taken

De docent begeleidt de leerlingen en kijkt op welk niveau een leerling kan meedoen aan een taak. Zo nodig kunnen Taken versimpeld worden of kan er een selectie uit de Taken gemaakt worden. Ook de samenwerking in kleine groepjes met elkaar maakt dat ook de beginners aan de Taken mee kunnen doen.

 

Is DISK geschikt voor doorstroom naar het mbo of het voortgezet onderwijs?

Formeel gezien kan een leerling met het niveau B1 instromen op het mbo. In de praktijk zal de leerling echter zijn woordenschat en (schoolse) vaardigheden moeten uitbreiden om voldoende bagage te hebben om in te stromen.

Hoe wordt het niveau van de leerling bepaald?

De docent bepaalt het start- en het uitstroomniveau van de leerling op basis van (intake)gesprekken en toetsen (los van DISK). Deze niveaus legt de docent vervolgens vast in DISK. De leerling kan nu aan de slag op zijn eigen niveau. De docent monitort de voortgang van de leerling op de woordenschat en de leerlijnen en de uitvoering van de taken en bepaalt wanneer de leerling klaar is voor een niveauverhoging.

 

Om het niveau te bepalen kijkt de docent naar de resultaten bij alle onderdelen en van de Toetsen, de Taken en de wijze waarop de leerling de thema’s doorloopt en de opdrachten maakt in de les. Als de docent denkt dat de leerling klaar is voor een niveauverhoging, kan de leerling eventueel getoetst worden met een TOA-toets of een vergelijkbare toets.

Wat is het start- en het eindniveau van DISK?

DISK is geschikt voor leerlingen vanaf het beginnersniveau (op weg naar A1) en werkt toe naar B1. Het uitstroomniveau hangt verder van de leerling af.

Is mijn school geschikt voor het werken met DISK?

Uw school is geschikt voor het werken met DISK als:

 • Uw school een goede digitale infrastructuur heeft.
 • Uw school minimaal 10 leerlingen heeft.
 • Uw school zin heeft in de overstap op een nieuwe, actuele, moderne methode die past bij de belevingswereld van jongeren.

Wat is de doelgroep van DISK?

DISK is ontworpen voor de ISK-doelgroep

(leerlingen van 12 tot 18 jaar):

 

 • die normaal functioneel geletterd is;
 • met een gemiddelde intelligentie van ± IQ van 90+;
 • met het niveau:

 op weg naar A1

 op weg naar A2

 op weg naar B1

Accounts

Wordt er bij DISK vanuit gegaan dat docenten eigen leermateriaal inbrengen?

Nee, de hoeveelheid materiaal in DISK is groot genoeg. De docent kan desgewenst wel eigen materiaal uploaden in het forum van DISK. Zo kan het materiaal gedeeld worden met collega’s binnen én buiten de school.

Hoe bestel ik DISK producten?

Als uw school nog niet eerder DISK producten heeft besteld...

De school stelt een schoolbeheerder aan voor DISK. Bent u schoolbeheerder? Dan kunt u via onze site NT2.nl DISK licenties, het Werkboek DISK taken en/of het ISK Portfolio bestellen. 

 

U kunt een bestelling plaatsen door te klikken op bestellen. In het vervolgscherm worden de gegevens van uw school gevraagd. Onze klantenservice krijgt deze bestelling binnen en zal vervolgens met u contact opnemen om u verder te informeren en de bestelling in orde te maken.

 

Als uw school al eerder codes DISK producten heeft besteld...

De schoolbeheerder van DISK heeft een account in NT2.nl en heeft al een keer alle gegevens (inclusief factuuradres) ingevuld die nodig zijn om de bestelling correct af te handelen. Voor een snelle afhandeling kan de bestelling via de site en door de schoolbeheerder besteld worden. 

 

Docentenlicenties

Hou er rekening mee dat er docenten hun licentie gratis krijgen als er ooit een bestelling is geplaatst van 10 leerlinglicenties. Docentelicenties kunnen worden aangevraagd via nt2@uitgeverijboom.nl

 

Takenboeken en ISK Portfolio's

Indien er sprake is van een afwijkend afleveradres voor Takenboeken en ISK Portfolio's horen wij dat graag bij de bestelling.

Kan ik ook losse DISK codes bestellen?

De eerste bestelling

Als u de eerste keer een bestelling van tien leerlingcodes plaatst, krijgt u de docentencodes gratis. Bestaat uw bestelling uit minder dan tien leerlingcodes, dan betaalt u wel voor de docentencodes. Het is dus voordeliger om de eerste keer meteen tien toegangscodes te bestellen. Het is daarna uiteraard mogelijk om losse codes te bestellen.

 

Wij willen niet meteen met 10 leerlingen aan de slag

Heeft uw school minder dan tien leerlingen? Of wilt u eerst met een pilotklas aan de slag? In dat geval kan het toch handig zijn om alvast tien leerlingcodes te bestellen. Een DISK toegangscode blijft namelijk 'houdbaar' tot het moment waarop het wordt ingevoerd en het DISK account geactiveerd wordt. U kunt de eerste 10 DISK toegangscodes dus over meerdere jaren verspreiden.

Kan een bestaand DISK account aan een andere leerling worden doorgegeven?

Nee, dit is niet mogelijk. Het account inclusief de voortgang en resultaten is leerlinggebonden. Er zijn wel verschillende type accounts:

 

 • DISK jaaraccount 
 • DISK halfjaaraccount

 

Verder werken via NT2School

Gaat de leerling naar een nieuwe, andere school die ook met DISK werkt? In dat geval is het eventueel mogelijk de leerling verder te laten werken in zijn eigen account op de nieuwe school. Hiervoor moeten wel enkele administratieve handelingen worden verricht, ook op de school zelf. 

De leerling kan ook zelf thuis verder aan de slag gaan met DISK.

Hoe lang is een DISK account geldig?

Er zijn nu twee DISK licenties waaruit uw school kan kiezen: de DISK jaarlicentie en de DISK halfjaarlicentie. Er zijn geen accounts beschikbaar voor langere of kortere periodes.

 


Wanneer gaat een account lopen?

Het account gaat lopen vanaf het moment dat de leerling de toegangscode invoert. Een account is dus niet verbonden aan een schooljaar. Na het aflopen van het jaar of halfjaaraccount kan het account verlengd worden met weer een jaar of een halfjaar. De voortgang van de leerling blijft bewaard.

 

Hoe weet je wanneer het account gaat aflopen?

Twee weken voor het aflopen van het accountegen het einde van het De docent krijgt bij ieder leerlingaccount een overzicht waarop te zien is tot wanneer het account geldig is. Zie voor meer informatie de veelgestelde vraag: Hoe weet ik wanneer het DISK account is verlopen?

Hoe weet ik wanneer het DISK account is afgelopen?

Hoe weet ik wanneer een DISK-licentie is afgelopen?

Leerlingen en docenten krijgen in NT2 School te zien wanneer DISK-licentie gaat verlopen of al verlopen is. Bij Lesmateriaal verschijnt dan of een roze of een blauwe tekstballon:

 

> De DISK-licentie gaat verlopen...

In de roze tekstballon wordt aangegeven op welke datum het account verloopt. Een leerling kan dit doorgeven aan de docent. Als u de licentie eerder activeert dan de verloopdatum levert dit geen problemen op. De licentie gaat pas lopen na de verloopdatum. U verliest dus geen tijd als u de licentie eerder activeert dan nodig is.

 

> De DISK-licentie is verlopen...

Het kan ook zijn dat er een blauwe tekstballon staat om aan te geven dat het DISK-account verlopen is. Dit is niet erg. De gegevens van de leerling blijven bewaard, ook al is het account verlopen. De leerling of docent kan er pas weer mee werken als er een nieuwe toegangscode is ingevoerd. 


Hoe kan ik vervolgens een DISK-licentie verlengen?

Er zijn meerdere scenarios:

a. U heeft nog DISKcodes. In dat geval kunt u een ongebruikte code geven aan uw leerling. Hou er rekening mee dat er nu naast jaarlicenties ook halfjaarlicenties bestaan. Haal de codes die bij de verschilllende licenties horen niet door elkaar.

b. U heeft geen DISK codes meer. Het zou kunnen dat er meer leerlingen zijn waarbij de code is verlopen. In dat geval kunt u in één keer een bestelling plaatsen voor meerdere leerlingen, maar het kan natuurlijk ook voor een enkele leerling.

 

Wie bestelt nieuwe DISK codes?

Enkel de schoolbeheerder kan nieuwe DISK codes bestellen. De schoolbeheerder heeft een account in NT2.nl en heeft al een keer alle gegevens (inclusief factuuradres) ingevuld die nodig zijn om de bestelling correct af te handelen.

 

Krijgt u de melding dat het product (bijna) is verlopen (zie de kaders hierboven), dan wordt u doorverwezen naar de online winkel van NT2.nl wanneer u op het winkelwagentje klikt. Deze functie hoeft u niet te gebruiken. U kunt nieuwe codes aanvragen via de schoolbeheerder. Is uw docentenlicentie verlopen? Geef dit ook door aan de schoolbeheerder. De schoolbeheerder kan gratis docentlicenties bij ons aanvragen.

Lesplanning

Wat is de verhouding werken op de computer - niet werken op de computer?

De verhouding bepaalt u als docent in grote mate zelf. We verwachten dat leerlingen ruim 5 uur per week zullen besteden aan opdrachten die niet achter de computer hoeven.

 

Let op!: Dit is een schatting. U kunt als docent zelf bepalen of u meer tijd wilt uittrekken voor de onderdelen Taken, Extra oefenstof en Lesideeën (aangegeven met de gele boog).

 

 

Op de DISK schijf staan uren; zijn dat gewone uren of lesuren?

Gewone uren. Een gemiddeld lesuur is minder lang.

Let op!: Hou er rekening mee dat de DISK schijf een voorbeeld is. U bepaalt als docent zelf hoeveel tijd er aan de verschillende onderdelen van DISK worden besteed.

 

   

Bevat DISK voldoende lesmateriaal voor twee jaar?

Wij verwachten dat DISK voldoende materiaal heeft voor twee jaar, rekening houdend met snelle en langzame leerlingen:

 

 • Snelle leerlingen gaan sneller door de stof, maar zullen ook minder tijd nodig hebben om hun uitstroomdoel te bereiken. Dat bereiken ze misschien binnen die twee jaar.
 • Langzame leerlingen gaan langzamer door de stof en zullen dus langzamer door de thema’s gaan.

 

DISK biedt veel mogelijkheden om de leerstof uit te breiden, of om langer bij de leerstof stil te staan:

 

 • Leerlingen kunnen hetzelfde thema (of onderdelen daarvan) nogmaals doorlopen op een ander niveau.
 • De oefeningen in de Bronnen, de Bouwstenen, de Uitspraak en de Grammatica kunnen eindeloos herhaald worden. In DISK zit het programma Nieuwslezer. Dit biedt iedere dag nieuwe teksten en oefeningen op niveau. Voor meer informatie over Nieuwslezer klik hier
 • De ruime hoeveelheid materiaal dat wordt aangeboden in de Taken, de Extra’s bij de Taken en de Lesideeën biedt de docent de mogelijkheid om dieper in te gaan op de oefenstof en hier meer tijd voor uit te trekken. 

Is er ook een planner die de docenten in het curriculum kunnen verwerken?

Er bestaat geen losse planning. Met de vorderingenregistratie bij het onderdeel Voortgang kan de docent een planning bijhouden per leerling, per klas of per groepje. 

Wat is de rol van de docent in DISK?

De docent heeft verschillende rollen. Uiteraard is hij begeleider, maar hij kan ook een meer centrale sturende rol vervullen. De wijze van sturing hangt samen het met het niveau van de leerlingen, het leertempo, de persoonlijke sterke en zwakke taalgebieden van de leerling en de voorkeur van de docent en of school.Uitgebreide informatie over de verschillende rollen van de docent vindt u in het volgende document:

 

   Werken met DISK

    

 

In het onderstaande schema wordt per onderdeel aangegeven wat de mogelijke rollen zijn:

 

Onderdeel 

 Mogelijke rollen in de sturing van de leerlingen


Start

 Leiden

 Motiveren

 Onderzoeken met de klas


De Start van het thema leent zich bij uitstek voor een klassikaal moment, waarbij de klas gezamenlijk de korte animatie bekijkt en een aantal bijbehorende vragen beantwoordt. In het docentenmateriaal zit een uitgewerkte opdracht voor een gezamenlijke start.


Bronnen


 Loslaten

 Monitoren

 Ondersteunen


De leerlingen kunnen individueel zelfstandig  aan de slag met de Bronnen. De docent houdt in de gaten of de leerlingen begrijpen wat ze moeten doen en beantwoordt eventuele vragen. De docent monitort de leerling om een beeld te krijgen van waar deze in het leerproces zit en waar eventuele knelpunten en/of stagnaties optreden.


Taken


 Leiden

 Organiseren

 Ondersteunen

 Beoordelen


De docent legt aan de leerlingen uit wat de Taak inhoudt, geeft de nodige instructies en maakt zo nodig een rolverdeling. De docent kan op verschillende manieren omgaan met het niveauverschil tussen leerlingen. Hij kan:

 • de leerling een aangepaste Taak geven binnen een samenwerkingsgroep;
 • de leerling laten samenwerken met leerlingen van hetzelfde niveau en zo nodig de Taak aanpassen;
 • de leerling laten samenwerken met leerlingen van een ander niveau en zo nodig een rolverdeling maken.

 

De docent beoordeelt de uitvoering van de Taak op het niveau van de leerling.


Bouwstenen 


 Loslaten

 Monitoren

 Ondersteunen


De leerlingen kunnen individueel zelfstandig  aan de slag met de Bronnen. De docent houdt zo nodig in de gaten of de leerlingen begrijpen wat ze moeten doen en beantwoordt eventuele vragen. De docent monitort de leerling om een beeld te krijgen van waar hij/zij in het leerproces zit en waar eventuele knelpunten optreden.


Toetsen 

 

 Beoordelen


De docent zet de toets klaar wanneer hij/zij (of de leerling!) de inschatting maakt dat de leerling de woordenschat en de routines in het thema voldoende beheerst.

Als de toets onvoldoende is gemaakt kan de docent ervoor kiezen om:

 • een nieuwe toets voor de leerling klaar te zetten;
 • de leerling nogmaals te laten oefenen met de Bronnen en de Bouwstenen (eventueel op een lager niveau);
 • een specifieke leerlijn te oefenen.


Lesideeën

 

 Leiden

 Organiseren

 Ondersteunen

 Beoordelen


De docent legt aan de leerlingen uit wat het Lesidee inhoudt, geeft de nodige instructies en maakt zo nodig een rolverdeling. In de Lesideeën staan hiervoor uitgewerkte suggesties.

De docent kan op verschillende manieren omgaan met het niveauverschil tussen leerlingen. Hij kan:

 • de leerling een aangepaste taak geven binnen een samenwerkingsgroep;
 • de leerling laten samenwerken met leerlingen van hetzelfde niveau en zo nodig de taak aanpassen;
 • de leerling laten samenwerken met leerlingen van een ander niveau en zo nodig een rolverdeling maken.

 

De docent beoordeelt de uitvoering van opdrachten in het Lesidee op het niveau van de leerling.


Uitspraak


 Monitoren

 Ondersteunen


De docent signaleert individuele uitspraakproblemen en laat de leerling zelfstandig op zijn eigen niveau oefenen met specifieke uitspraakgebieden. De docent monitort de leerling om een beeld te krijgen van hoe de uitspraak verloopt en waar eventuele knelpunten optreden.

Klassikaal kan hij aandacht besteden aan gezamenlijke problemen. Hiervoor staan suggesties in een Lesidee over Uitspraak.


Grammatica


 Monitoren

 Ondersteunen

 Leiden


De docent signaleert individuele grammaticaproblemen en laat de leerling zelfstandig op zijn eigen niveau oefenen met specifieke grammaticale onderwerpen.

De docent monitort de leerling om een beeld te krijgen van hoe de grammaticale voortgang verloopt en waar eventuele knelpunten optreden.

De docent kan grammaticale leerpunten ook klassikaal behandelen, gebruikmakend van de stof en de ordening  van de stof in DISK.


Nieuwslezer

 

 Loslaten

 Monitoren

 Ondersteunen


De docent laat leerlingen vanaf niveau A1 een voortoets maken in Nieuwslezer. 

Op basis van de voortoets gaan leerlingen zelfstandig aan de slag met Nieuwslezer op hun eigen niveau. De docent houdt zo nodig in de gaten of de leerlingen begrijpen wat ze moeten doen en beantwoordt eventuele vragen.

De docent houdt de voortgang van de leerlingen in de gaten via het aparte Nieuwslezer tabblad in het voortgangsoverzicht van de leerlingen. 


Registratie resultaten

Hoe moet ik een toets klaarzetten?

Om een toets klaar te zetten moet u de volgende stappen zetten. Klik op de onderstaande link om de handleiding te lezen.

Kunnen leerlingen in het woordenboek kijken als ze bezig zijn met een toets of met de oefeningen in het thema?

Het woordenboek is altijd aanklikbaar. Het woordenboek kan niet 'open' blijven staan.

Krijgen leerlingen een nieuwe toets met nieuwe vragen als zij een toets moeten herhalen?

Nee, de vragen blijven hetzelfde. De volgorde verandert wel.

Hoe werkt de scoring in de toetsen?

Als de leerlingen meer dan 70% van de vragen goed hebben beantwoord krijgen ze een vinkje ter bevestiging dat ze de toets voldoende beheersen.

 

Bij minder dan 70% beheersen ze de stof onvoldoende. De toets kan dan nogmaals worden klaargezet door de docent. 

Kan je als docent zien welke oefeningen de leerling goed of fout heeft gedaan?

Bij de oefeningen in de Bronnen en de Bouwstenen niet

De oefeningen in de Bronnen en de Bouwstenen zijn bedoeld om te oefenen met de woordenschat en kunnen eindeloos herhaald worden. Om die reden wordt in DISK bij de resultaten niet geregistreerd wat de afzonderlijke antwoorden bij de vragen zijn.

 

Het is dus aan de docent om in de gaten te houden waar een leerling bij de oefeningen tegenaan loopt. Pas als de leerling alle antwoorden juist heeft beantwoord, wordt dit geregistreerd in de voortgang als afgerond. Er verschijnt dan een vinkje in de kleur van het niveau waarop de leerling de oefeningen heeft gemaakt.


Bij de Toetsen wel

Om te checken of een leerling de woordenschat en de routines van het betreffende thema onder de knie heeft, kan de docent een toets voor de leerling klaar zetten. Bij de resultaten van de toets zijn de antwoorden bij de vragen wel te raadplegen, zodat de docent inzage heeft in de antwoorden van de leerling. 

Hoe worden de oefeningen in de Bronnen en de Bouwstenen van DISK geregistreerd?

De oefeningen in de Bronnen en de Bouwstenen zijn bedoeld om te oefenen met de woordenschat en kunnen eindeloos herhaald worden. De antwoorden van het laatste invulmoment overschrijven steeds de eerder ingevulde antwoorden.

 

Let op! Om het antwoord te registreren moet de leerling na ieder antwoord op de KLAAR knop drukken:   

 

Op dat moment krijgt de leerling te zien of hij het antwoord goed heeft (het antwoord licht groen op) of niet (het antwoord licht rood op). Als een leerling het verkeerde antwoord heeft gekozen verschijnt de tekst: Probeer het nog eens!

Technische problemen

Blijft DISK hangen tijdens het laden?

Flash Player werkt niet optimaal in Internet Explorer. Hierdoor kunt u problemen ondervinden bij het inloggen. Als u na het inloggen niet verder komt dan het laadscherm, dan kunt dit oplossen door uw cache te verwijderen. Klik op de volgende link om te lezen hoe u dat doet:  http://www.browserchecker.nl/cache-bestanden-verwijderen

Ik heb in NT2 School op Start DISK geklikt, maar de site van DISK wil openen.

Waarschijnlijk heeft dit te maken met de pop-upblokkering van uw browser.

Klik op de onderstaande link om te lezen hoe u de pop-upblokkering in uw browser kunt opheffen:

 

Pop-upblokkering

     opheffen

  

Het lukt niet om geluid op te nemen en af te luisteren.

Voor de versta- en nazegoefeningen is Flash Player vereist.

Klik op de onderstaande link om Adobe Flash Player te downloaden.

Let op! Flash-player werkt niet op Apple computers en Ipads!

   

    Adobe

Flashplayer

Verantwoording DISK

Waarom is er gekozen om in het woordenboek geen vertalingen naar andere talen te maken?

We gaan er vanuit dat de woorden gesemantiseerd worden via de Bronnen en beklijven door de oefeningen in de Bronnen en de Bouwstenen. Uiteraard is het handig om een woordenschrift met vertalingen naar de eigen taal erbij te houden en/of de leerlingen (ondanks de beperkingen daarvan) te laten werken met een vertaalmachine zoals Google Translate. Op www.diskmethode.nl staan woordenlijsten met de woorden uit het DISK woordenboek. Aan deze woordenlijsten kunnen leerlingen onder andere vertalingen toevoegen.

 

In DISK wordt er aandacht besteed aan woordenboekvaardigheid met het Lesidee Ik zoek het even op en worden er diverse actieve werkvormen voor het inoefenen en herhalen van woorden aangeboden in de Lesideeën Woorden, woorden, woorden en Nieuwe woorden aanpakken

 

Op welke manier is technisch lezen en begrijpend lezen in DISK verwerkt?

Er is bij DISK uitgegaan van leerlingen die technisch kunnen lezen. Wat betreft begrijpend lezen: In de Bronnen worden bij de teksten enkele vragen gesteld, maar die zijn niet zozeer gericht op het trainen van leesvaardigheid, maar meer op begrip van de grote lijnen van de tekst ten behoeve van het uitvoeren van de Taken.

 

Om de leesvaardigheid te trainen, kan de docent het Lesidee Slim lezen gebruiken en toepassen op de teksten uit de Bronnen. Dit Lesidee biedt werkvormen om te oefenen met leesstrategieën.

 

Waarom is er gekozen voor een indeling in niveaus van A1, A2 en B1 en niet voor de niveaus van Meijerink?

Er is gekozen voor de indeling in A1, A2 en B1, omdat deze het meest geschikt is voor het NT2 onderwijs. Deze ijkpunten zijn beschreven in het Raamwerk NT2. In dit raamwerk is ook beschreven hoeveel receptieve woorden een leerling moet kennen op niveau; deze indeling is verwerkt in DISK:

 

 Raamwerk NT2        Aantal woorden       

 A1 

 1000

 A2

 2000

 B1

 3000

 

 

Bij de ontwikkeling van DISK is er in Meijerink en andere doelverzamelingen gekeken naar het type taaltaken dat de leerlingen bij de diverse domeinen moeten kunnen uitvoeren:

 

 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Begrippenlijst en taalverzorging

 

Wanneer de niveaus van het Raamwerk NT2 en de niveaus van Meijerink naast elkaar worden gelegd kan de volgende voorzichtige vergelijking worden gemaakt:

 

 Raamwerk NT2                  Niveaus Meijerink        
 A1 en A2  1F
 B1  2F

 

Waarom is DISK een digitale methode?

Er is gekozen om DISK als digitale methode aan te bieden, omdat het veel voordelen oplevert. We noemen hieronder een aantal:

 • De mogelijkheid om een grote hoeveelheid diverse oefenstof gebundeld aan te bieden: lees- en luistermateriaal, uitspraak oefeningen, filmpjes, invuloefeningen, theorie, lesideeën etc.
 • DISK geeft meteen feedback bij het maken van de oefeningen.
 • De mogelijkheid om als docent te differentiëren naar niveau, tempo en mate van sturing.
 • DISK toont de voortgang van individuele leerlingen, groepen en klassen.

Hoewel het lesmateriaal in DISK digitaal wordt aangeboden, betekent dit niet dat alle activiteiten achter de computer plaatsvinden. Zo worden de Taken en de Lesideeën niet op de computer gedaan.

 

Heeft DISK een inhoudelijke opbouw in de thema’s?

Niet helemaal. DISK is een thematisch cursorische leergang, waarbij de thema’s in principe in willekeurige volgorde kunnen worden doorlopen. De insteek van DISK is de inhoud: prikkelende thema’s gericht op de doelgroep. Bij DISK werken de leerlingen binnen een thema op hun eigen niveau.

 

Het mooie van deze constructie is dat je als klas, ongeacht de verschillende niveaus van de leerlingen wel met hetzelfde thema kunt werken en er veel mogelijkheden zijn voor gezamenlijke actieve leeractiviteiten in de les. Een leerling die later instroomt hoeft niet meer noodgedwongen met een ander onderwerp te werken (omdat hij of zij in een ander boek bezig is), maar kan al snel meedoen aan het thema waar de klas mee bezig is.

 

Dit gezegd hebbende, zijn de eerste vijf thema’s in DISK inhoudelijk wel iets eenvoudiger dan de overige 15 thema’s. Dit geeft de docent de mogelijkheid om nog beter aan te sluiten bij de aanwezige kennis van de leerling(en). De eerste vijf thema’s zijn:

 

 


1. Kennismaken

Dit thema is zeer geschikt voor leerlingen die instromen op de ISK. Het thema behandelt onderwerpen, zoals jezelf voorstellen, hobby’s, de school, het alfabet en de getallen.

 


2. Bellen en mailen

Over afspraken maken en ziek melden.

 


3. Wonen

Over je de plek waar je woont of hebt gewoond; je woonplaats, je huis, je geboorteland.

 


4. Eten

Over gezond en ongezond eten, de maaltijden en kloktijden. 

 


5. Verliefd zijn

Over verliefd zijn, verkering hebben en emoties.

 


Wat is de visie achter DISK?

DISK is een thematisch cursorische methode. Bepalend voor de opzet van DISK zijn differentiatie, maatwerk en activerende didactiek. Voor uitgebreide informatie over de uitgangspunten, opbouw en inhoud van DISK, verwijzen we u naar het volgende document:

 

Verantwoording

  

Door wie is DISK ontwikkeld?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft aan de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) de opdracht gegeven om in nauw overleg met scholen met Internationale Schakelklassen een programma van eisen op te stellen met als doel een leermiddel te ontwikkelen voor de Internationale Schakelklassen in het Voortgezet Onderwijs. DISK is het resultaat.

 

DISK is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de volgende drie partijen:

--------------------------------------------------------------------------------------------


1. VU-NT2            

De ontwikkelaars van VU-NT2 zijn zeer deskundige en ervaren NT2-specialisten verbonden aan de afdeling Nederlands Tweede Taal van de Vrije Universiteit. Ze zijn allemaal recent of wat langer geleden werkzaam geweest bij een ISK.

 

Deze ontwikkelaars hebben ruime ervaring met het ontwikkelen van:

 • Leermiddelen, zoals CODE Plus, IJsbreker Plus, Breekijzer, 0031, Kies je route, De deur uit, Thuis! en Dutch for selfstudy.
 • Didactiek, zoals Handboek NT2, Actief met Taal en Feedback in de les.
 • Deelvaardighedenmateriaal, zoals Uitspraaktrainer in de les/online, Pocketwoordenboek NT2, Taalriedels, Schrijven in Nederland en SpreekTaal.

 

De ontwikkelaars van VU-NT2 zijn bekend met de lespraktijk binnen ISK’s en de wensen van de ISK-docenten. Ze verzorgen regelmatig cursussen en voeren in opdracht van het Rijk, gemeentes en taalscholen kwaliteitscontroles uit.


--------------------------------------------------------------------------------------------


2. EDIA                 

De technische ontwikkelaars van EDIA zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van educatieve software en digitale leeromgevingen.

 

Ze zijn op de hoogte van de modernste technieken die zich reeds bewezen hebben, de standaarden die in de educatieve wereld gelden en weten die te vertalen naar een bruikbaar en hanteerbaar platform.


--------------------------------------------------------------------------------------------


3. Uitgeverij Boom Amsterdam Fonds NT2  

Nederlands als tweede taal (NT2) is onderdeel van Boom uitgevers Amsterdam en gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van leermethodes voor nieuwkomers in Nederland.

 

Uitgeverij Boom fonds NT2 is uitgever van veelgebruikte methodes in het NT2 onderwijs, zoals De Delftse methode, Naar Nederland, Op weg naar Nederland en Zelf starten met Nederlands. Voor een volledig overzicht van het aanbod van Uitgeverij Boom fonds NT2 bezoek de website nt2.nl.

Is er in DISK rekening gehouden met de troonswisseling?

Ja, hoewel er in DISK nauwelijks aandacht wordt besteed aan het koningshuis en Koningsdag. 

Worden actuele veranderingen doorgevoerd in DISK?

Ja. Het voordeel van een digitale methode is dat actuele veranderingen snel kunnen worden doorgevoerd. 

Extra informatie

Kunnen we een training krijgen in het werken met DISK?

Werken met DISK: Inhoudelijke training op locatie of bij Uitgeverij Boom in Amsterdam

Vanaf 1 oktober 2013 biedt Uitgeverij Boom inhoudelijke trainingen aan over het werken met DISK op úw school. De training wordt in overleg met de ontwikkelaars van VU-NT2 vormgegeven. Aan bod komen bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Hoe kan ik een weekplanning maken met DISK?
 • Hoe organiseer ik mijn klas als ik met DISK ga werken?
 • Hoe kan ik differentiëren bij het werken met de Taken en de Lesideeën?
 • Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen die later instromen, kunnen meedraaien in de klas?
 • Hoe houd ik zicht op de prestaties van de leerlingen?

 

We maken graag in overleg met u een plan voor de training. Bent u geïnteresseerd in de inhoudelijke workshop Werken met DISK? Neem dan contact op met Tessa Boff Tonella

Kan ik een presentatie over DISK krijgen?

Introductie DISK: Gratis presentatie op locatie

Hebt u behoefte aan een algemene introductie over DISK? Wij komen langs op uw school met een presentatie over DISK, waarin we in grote lijnen uitleggen hoe de leermethode in elkaar zit en hoe docenten ermee kunnen werken.

 

Bent u geïnteresseerd in de gratis presentatie Introductie DISK? Neem dan contact op met Tessa Boff Tonella

Waar vind ik extra informatie over DISK?

Op deze site van DISK kunt u verschillende informatie vinden over DISK. In de linkerkolom staan de verschillende onderwerpen genoemd, zodat u meteen naar de juiste informatie kunt navigeren.

 

Binnenkort kunt u ook een vraag plaatsen op het DISK forum en de reacties lezen van collega’s die met DISK werken.

 

Mocht u overige vragen hebben neem dan contact op met de klantenservice van Uitgeverij boom NT2.