Teksten van de oefeningen

Hieronder kunt u de teksten van de apps per categorie downloaden.

Inhoud SpreekBeter

Melodische aspecten

Medeklinkers

11. B-P

12. B-W

13. G-H

14. G-K

15. H

16. NG-N

17. R-L

18. V-W

Medeklinkercombinaties

Klinkers

31. AA-A

32. EE-E

33. E-I

34. IE-I

35. OO-O

36. UU-U

37. EU-U

38. OE-UU

39. AU/OU-UI

40. EE-IJ(EI) 

41. Stomme e