SchrijfBeter voor docenten

De SchrijfBeter app is ontwikkeld voor het gebruik in de NT2-klas. Hieronder kunt u extra informatie downloaden over de achtergrond van de app. Hierdoor krijgt u een beter inzicht in het nut van luister- en spellingsoefeningen en de knelpunten die hieraan verbonden zijn. Ook vindt u hier een uitleg hoe u de app kunt gebruiken in de klas als docent. De inhoud van de app kunt u vinden bij SchrijfBeter materiaal, waar u alle woorden en zinnen kunt downloaden die voorkomen in de app.   

In de klas aan luisteren en spelling werken

In de klas wordt meestal meer tijd uitgetrokken voor inhoudelijk luisteren en is er vaak weinig tijd over voor het oefenen met precies luisteren. Toch is dat van groot belang voor spreken en schrijven. Met behulp van digitale middelen kan de tijd die besteed wordt aan luisteren worden uitgebreid, waarbij het zaak is duidelijk te maken aan de cursisten dat vijfmaal naar dezelfde tekst luisteren nuttig is. Hierbij kunnen gatenteksten gebruikt worden om het nauwkeurig luisteren te bevorderen. Wat Hulstijn kenmerkt als woord-voor-woord verstaan, is nodig om de normale woordenstroom te kunnen begrijpen: “We kunnen een woord alleen herkennen als we het tenminste als vorm kennen” (Hulstijn, Vakwerk 1, 2004).

 

Naast het individueel oefenen kan er aanleiding bestaan in de klas dictee te geven, bijvoorbeeld over geleerde teksten of op een bepaald aspect van het luisteren bij specifieke knelpunten.

 

Een paar principes zijn goed om te onthouden:

 

Losse kleine woorden buiten de context zijn moeilijk.

Zinnen van meer dan vijf woorden zijn te moeilijk.


Als herhaling van bekende gebruikte teksten, is een dictee met zinnen zeker bruikbaar. Als dagelijkse routine blijkt het geven van een dictee echter niet efficiënt. In dit geval kan de docent  de cursisten beter zelfstandig laten oefenen met behulp van de app en de beperkte tijd in de klas besteden aan andere luister- en schrijftaken.

Achtergrond SchrijfBeter app

Deze app biedt oefeningen aan voor luistervaardigheid en spelling. Het is van groot belang dat de leerders veel oefenen met precies luisteren naar Nederlandse woorden en zinnetjes, omdat dit en grondslag ligt aan zowel spreken als schrijven. Een goede manier om spreekvaardigheden te oefenen en te verbeteren is werken met de SpreekBeter app, maar omdat er veel  verschillen bestaan tussen spreken en schrijven is het ook raadzaam om te richten op schrijfvaardigheden door aan de slag te gaan met de SchrijfBeter app. Een voorbeeld van dergelijke verschillen begint al bij iets ‘simpels’ als de spatie tussen woorden bij het schrift, terwijl er bij het spreken geen pauze bestaat als tegenhanger. Integendeel zelfs: klanken en woorden worden ingeslikt; door assimilatie verdwijnen en veranderen klanken;  en sommige klanken zoals de ‘stomme e’ en de –t aan het eind van een woord zijn niet makkelijk te onderscheiden voor anderstaligen. Dit soort moeilijkheden zijn opgenomen in de series van de app.

 

Download: De achtergrond van SchrijfBeter PDF