In de klas aan luisteren en spelling werken

In de klas wordt meestal meer tijd uitgetrokken voor inhoudelijk luisteren en is er vaak weinig tijd over voor het oefenen met precies luisteren. Toch is dat van groot belang voor spreken en schrijven. Met behulp van digitale middelen kan de tijd die besteed wordt aan luisteren worden uitgebreid, waarbij het zaak is duidelijk te maken aan de cursisten dat vijfmaal naar dezelfde tekst luisteren nuttig is. Hierbij kunnen gatenteksten gebruikt worden om het nauwkeurig luisteren te bevorderen. Wat Hulstijn kenmerkt als woord-voor-woord verstaan, is nodig om de normale woordenstroom te kunnen begrijpen: “We kunnen een woord alleen herkennen als we het tenminste als vorm kennen.”

 

Naast het individueel oefenen kan er aanleiding bestaan in de klas dictee te geven, bijvoorbeeld over geleerde teksten of op een bepaald aspect van het luisteren bij specifieke knelpunten.

 

Een paar principes zijn goed om te onthouden:

 

Losse kleine woorden buiten de context zijn moeilijk.

Zinnen van meer dan vijf woorden zijn te moeilijk.


Als herhaling van bekende gebruikte teksten, is een dictee met zinnen zeker bruikbaar. Als dagelijkse routine blijkt het geven van een dictee echter niet efficiënt. In dit geval kan de docent  de cursisten beter zelfstandig laten oefenen met behulp van de app en de beperkte tijd in de klas besteden aan andere luister- en schrijftaken.