Handleiding voor gebruik

Wat is het doel van de app?

Het doel van de SchrijfBeter app is om zelfstandig te werken aan uw individuele behoefte aan oefening voor luisteren en spellen. U kunt zo lang oefenen als u wil met de aspecten waar u moeite mee heeft door middel van deze app.

 

Instructie

U moet beginnen met het doornemen van de instructies. U maakt daarin kennis met de drie soorten oefeningen:

 

  1. Luister en kies of het woord goed of fout is geschreven (20 woorden).
  2. Woordflitsen: luister, u ziet het woord kort, typ het woord (20 woorden).
  3. Dictee: luister en typ het woord, vergelijk met het voorbeeld (20 woorden).

 

Er zijn twee vormen van toetsen in het programma. Er is een algemene toets waarmee u kunt meten wat uw beginniveau is . Deze u kunt herhalen zo vaak u wilt om te zien of u vorderingen maakt, omdat de toets iedere keer weer nieuw is. Daarnaast zijn er kleine toetsen na iedere oefenserie om te meten of u het onderdeel voldoende beheerst. Daarbij krijgt u zes vragen die iedere keer weer anders zijn, zodat u de toets zo vaak als u wilt kunt herhalen. Als de app eenmaal gekocht en gedownload is, kunt u hem overal gebruiken: in de bus of in bad, binnen en buiten.

 

De volgorde van de zestien series oefeningen loopt  van eenvoudig naar moeilijk, maar deze volgorde hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn.  Sommige mensen hebben specifieke problemen met het verstaan en schrijven van bepaalde klanken of combinaties van klanken in het Nederlands.

U kunt een toets doen voor u begint aan een serie oefeningen om te zien of u dit aspect al voldoende beheerst. Zo kunt u ook bepalen welke onderdelen moeilijker of makkelijker zijn voor u.

 

TIP: werk niet te lang achter elkaar, het is beter om vaker kort te oefenen. 


TIP: gebruik een koptelefoon of oortjes bij het luisteren, dat maakt het veel makkelijkder de klanken te onderscheiden.

 

Voor wie is de app bestemd?

SchrijfBeter is voor iedereen die wil oefenen met het verstaan en het spellen van de Nederlandse taal. Vanaf niveau A1 zijn de oefeningen nuttig en er is geen duidelijke bovengrens. Iemand die de Nederlandse taal op een hoog niveau beheerst kan toch willen oefenen met spelling om zijn of haar vaardigheden te verbeteren.