Achtergrond SchrijfBeter app

Deze app biedt oefeningen aan voor luistervaardigheid en spelling. Het is van groot belang dat de leerders veel oefenen met precies luisteren naar Nederlandse woorden en zinnetjes, omdat dit en grondslag ligt aan zowel spreken als schrijven. Een goede manier om spreekvaardigheden te oefenen en te verbeteren is werken met de SpreekBeter app, maar omdat er veel  verschillen bestaan tussen spreken en schrijven is het ook raadzaam om te richten op schrijfvaardigheden door aan de slag te gaan met de SchrijfBeter app. Een voorbeeld van dergelijke verschillen begint al bij iets ‘simpels’ als de spatie tussen woorden bij het schrift, terwijl er bij het spreken geen pauze bestaat als tegenhanger. Integendeel zelfs: klanken en woorden worden ingeslikt; door assimilatie verdwijnen en veranderen klanken;  en sommige klanken zoals de ‘stomme e’ en de –t aan het eind van een woord zijn niet makkelijk te onderscheiden voor anderstaligen. Dit soort moeilijkheden zijn opgenomen in de series van de app.

 

Download: De achtergrond van SchrijfBeter PDF