Verbeter uw luistervaardigheid en spelling met de SchrijfBeter app

SchrijfBeter bevat zestien series oefeningen waarmee u uw luister- en spellingsvaardigheden kunt oefenen en verbeteren. De eerste serie is gratis, gericht op woorden met  EE – EI/IJ. De andere vijftien series oefeningen kosten samen €4,99.

 

Er zijn verschillende soorten oefenseries. Zo zijn er oefeningen die vooral luistervaardigheid trainen die gericht zijn op het herkennen van verschillen tussen bepaalde klanken.  Voorbeelden zijn de AA – A, I – IE, B – P klanken, woorden die eindigen op een –t of –d en tot slot woorden met een ‘stomme e'. Ook vindt u een serie over verbonden spraak in de spreektaal. Naast oefeningen voor de luistervaardigheid, worden er ook oefenseries aangeboden die geheel gericht zijn op spelling, zoals de series meervouden en werkwoordsvormen.

De gebruikte woorden voor de oefeningen zijn gekozen aan de hand van de meest frequente 2000 woorden uit het Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands (Van Dale 2009).

 

Het taalniveau van SchrijfBeter kan beschouwd worden als vanaf A1, waarbij het moeilijk is om een bovengrens aan te duiden. Dit is namelijk afhankelijk van de wens van de gebruiker. Denk bijvoorbeeld aan iemand die graag perfect zou willen leren schrijven en om die reden in een gevorderd stadium toch nog spellingsoefeningen wenst te maken.   

 

 

Alle series oefeningen zijn opgebouwd uit dezelfde onderdelen:


 1. Toets: kan als beginmeting gedaan worden.
 2. Luister en kies of het woord goed of fout is geschreven(20 woorden).
 3. Woordflitsen: luister, u ziet het woord kort, typ het woord (20 woorden).
 4. Dictee: luister en typ het woord, vergelijk met het voorbeeld (20 woorden).
 5. Toets: meet de voortgang.

 

De oefenseries houden in de app een volgorde aan van makkelijk naar moeilijk:

 

 

 1. Woorden EE en EI/IJ

 2. Werkwoordsvormen

 3. Korte woorden

 4. Meervouden

 5. Woorden met AA en A

 6. Woorden met G en H

 7. Woorden met OE en UU

 8. Woorden met AU/OU en UI

 9. Woorden met -t of -d aan het eind

 10. Woorden met I en IE

 11. Woorden met B en P

 12. Woorden met R en L

 13. Woorden met stomme e

 14. Internationale woorden

 15. Lange woorden

 16. Spreektaal