Welkom bij nt2-cahier Taalkit voor docenten

In de opleiding voor NT2-docent wordt alle beschikbare tijd besteed aan de didactiek van het Nederlands als tweede taal, en is geen ruimte voor kennis van de taal zelf. NT2-docenten die geen taalkundige achtergrond hebben, missen tijdens hun lessen daardoor bepaalde kennis. In dit cahier bespreekt de auteur diverse aspecten van taal die voor NT2-docenten van belang kunnen zijn bij het geven van hun taallessen.

 

In NT2-Cahier Taalkit voor docenten beschrijft de auteur in tien hoofdstukken de eerste- en tweedetaalverwerving, de functie, inhoud en vorm van taal, taal-variatie en taalverandering.

Op deze website vind je handige documenten die bij dit cahier horen. Je kunt deze keer op keer gebruiken.


Dit boek maakt deel uit van de reeks NT2-Cahiers. Deze reeks vormt een gereed­schapskist voor (beginnende) NT2-docenten waarmee zij kunnen zorgen voor een professionelere aanpak van hun alledaagse lespraktijk.