Welkom bij NT2-Cahier Buitenschools leren

Voor NT2-cursisten is het voeren van gesprekken met Nederlanders essentieel

om hun taalvaardigheid te vergroten. Helaas is het vaak zo dat ze alleen in de les

Nederlands spreken. Hoe motiveer je als NT2-docent je cursisten om ook buiten

de les gesprekken in het Nederlands te voeren?

In dit NT2-Cahier reikt de auteur een aantal functionele en doelgerichte oefeningen

aan om de cursisten ook buiten de taalles te laten oefenen met spreken.

Er is veel aandacht voor de voorbereiding en nabespreking van de opdrachten.

De formulieren die bij de opdrachten moeten worden ingevuld, stimuleren de

cursisten om de opdrachten ook daadwerkelijk te doen en de docent kan op die

manier eenvoudig zien wie de opdracht al gedaan heeft.

Op deze website vind je handige werkbladen met de formulieren

die bij dit cahier horen. Je kunt ze keer op keer gebruiken voor de opdrachten.
Dit boek maakt deel uit van de reeks NT2-Cahiers. Deze reeks is een gereedschapskist voor (beginnende) NT2-docenten waarmee zij kunnen zorgen voor een professionelere aanpak van hun alledaagse lespraktijk.