Extra

Het Alfabetisering Anderstaligen Plan

Is Nederlands in beeld te moeilijk? Kies dan voor het Alfabetisering Anderstaligen Plan, kortweg AAP. Ga naar www.alfabetiseren.nl voor uitgebreide informatie, proeflessen en online oefeningen ter bevordering van de klank-tekenkoppeling, speciaal voor analfabeten. 

 

 
Basiscursus

Als vervolg op Nederlands in beeld kunt u denken aan de Basiscursus Nederlands voor buitenlanders. De teksten hierin zijn wat langer, de woordenschat is uitgebreid, maar de opbouw is nog steeds eenvoudig en duidelijk. Klik hier om een paar lessen in te zien. De Basiscursus is verkrijgbaar in boekvorm of online. 

 

 

Grammatica
Veel cursisten krijgen op enig moment behoefte aan uitleg over de grammatica. Vermoei ze niet met het aanleren van regels! Maak die juist inzichtelijk aan de hand van voorbeelden. De Delftse grammatica bevat alleen die grammatica die voor laagopgeleiden van belang is.