Docentenhandleiding

Download de docentenhandleiding bij Nederlands in beeld.

Informatie voor docenten

De bestaande cursussen Nederlands zijn voor net gealfabetiseerde anderstaligen en anderstaligen met weinig tot geen vooropleiding vaak te moeilijk. Nederlands in beeld komt deze anderstaligen tegemoet. In deze methode wordt de woordenschat opgebouwd met behulp van beelden. Stap voor stap worden de beelden woorden, de woorden zinnen en de zinnen teksten.


Deze methode bevat ruim vierhonderd foto's die de betekenis van woorden en zinnen duidelijk maken. De foto's laten objecten en situaties zien waaruit de betekenis direct af te leiden is. Als voor sommige cursisten een afbeelding onvoldoende hulp biedt, kan de docent extra voorbeelden geven of gebruik maken van verschillende online vertalingen. 


Dankzij deze opzet is Nederlands in beeld geschikt voor cursisten die weinig ervaring hebben met lesmateriaal, zowel oud- als nieuwkomers. Iedereen, ook cursisten met weinig scholing, heeft zijn of haar moedertaal immers geleerd door klank en beeld of situatie met elkaar te verbinden. De alledaagse situaties die in de teksten aan bod komen zijn voor de cursisten heel herkenbaar. Ze kunnen het geleerde direct toepassen in de praktijk.


Nederlands in beeld bevat achttien lessen. Iedere les bestaat uit een aantal teksten. Bij iedere tekst hoort een oefenpagina. Hier worden extra voorbeelden gegeven die aansluiten bij de tekst. Ook staan hier nieuwe woordvormen, die de cursist in een oefening kan gebruiken.


Deze website geeft toegang tot een online programma dat uit drie verschillende onderdelen bestaat. Die drie onderdelen samen zorgen voor een stevige basis voor het leren van de lessen en het succesvol doorlopen van de methode.


Het belangrijkste onderdeel is de tekst. Bij elk plaatje dat op het scherm verschijnt, wordt de tekst die daarbij hoort getoond. Door op de zin te klikken wordt de zin afgespeeld en wordt de foto die daarbij hoort getoond. De cursist kan er ook voor kiezen om de hele tekst te zien.


Daarnaast bevat Nederlands in beeld online een dialoogtrainer. Dit programma stelt vragen aan de cursist waarop vaak meerdere antwoorden mogelijk zijn. Afhankelijk van het antwoord dat de cursist geeft, geeft het programma een reactie.


Ten slotte bevat het programma ook oefenmateriaal dat soms iets afwijkt van het oefenmateriaal in het boek.


De docent heeft de taak de cursist te begeleiden bij het doorlopen van de lessen. Pas als een cursist een tekst goed begrijpt, kan hij verder gaan met de dialoogtrainer en de oefening. Daarna is hij pas klaar voor de volgende tekst. De docent moet aan de hand van een tekst met de cursist een gesprek voeren. De teksten nodigen uit tot vraag en antwoord, tot discussie. Zo leert de cursist Nederlands in praktijk te brengen.


Graag nodig ik docenten en gebruikers uit commentaar te geven waarmee het lesmateriaal in de toekomst verbeterd kan worden. Stuur uw bericht naar: nt2@uitgeverijboom.nl.

Bondi Sciarone
Zomer 2009