Handleiding voor docenten en ouders

Duizenden kinderen leren Nederlands, zowel binnen als buiten ons taalgebied: in het Franstalig onderwijs in België, in de Franse en Duitse grensregio’s, in een van de tweehonderd Nederlandse Taal- en Cultuurscholen wereldwijd of op internationale scholen. Daarnaast zijn er ook kinderen die niet naar een school gaan om Nederlands te leren, maar ouders hebben die hen de taal thuis bij willen brengen. Dit woordenschatpakket is geschikt voor al deze verschillende kinderen. Het is bedoeld voor alle kinderen die vrijwel geen Nederlands spreken en het als nieuwe taal moeten leren. Omdat het flexibel is en gemakkelijk te gebruiken, is het geschikt voor gebruik in de klas en daarbuiten.

 

In de klas kunnen docenten – waar ook ter wereld – vrij met het materiaal omgaan: het pakket is bruikbaar als woordenschatleergang, maar kan ook dienen als bron van extra materiaal naast een lesmethode. Docenten kunnen er dan de voor hen relevante zaken ‘uitplukken’. Er is ook ruimte voor eigen aanvullingen, zodat Hotel Hallo voor verschillende leeftijden en niveaus kan worden gebruikt. Het geheel bestaat uit een tekstboek, een werkboek, audiomateriaal en een website. Het tekstboek met de bijbehorende spreek- en luisteroefeningen en alle audio is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Het werkboek, met lees- en schrijfopdrachten, is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar.

 

Download hier de handleiding: Hotel Hallo uitgelegd.

Voorlezen

In dit filmpje geeft de auteur Kim Koelewijn tips aan leraren en ouders voor het voorlezen van de verhalen uit Hotel Hallo.