Cursist

Hieronder vind je het cursistenmateriaal bij Nederlands voor buitenlanders

Cursistenmateriaal

Audio

Grammaticabijlage

Download hier de grammaticabijlage.

Woordenlijsten

Download hier de ondersteunende woordenlijsten bij Nederlands voor buitenlanders.

 

 

 

 

 

Woordenlijsten downloaden en afdrukken

Afdrukken van de alfabetische woordenlijsten gaat het beste wanneer u de printer instelt op boekje (booklet) of boekje handmatig (manual booklet). Er worden dan twee pagina’s op een A4-tje afgedrukt, dubbelzijdig. Vouwen en twee nietjes in de rug levert een prettig klein boekje op. Heeft uw printer die instelling niet, dan kunt u kiezen voor 2 bladzijden per vel en 2-zijdig afdrukken (omslaan korte kant).

Voorbereide conversaties bij Nederlands voor buitenlanders

Femmie van Efferink is docent NT2 bij OCD opleidingen. Zij werkt al jaren met de Delftse methode. Bij de eerste 26 lessen van Nederlands voor buitenlanders heeft ze 15 “voorbereide conversaties” gemaakt. De voorbereide conversaties zijn korte stukjes conversatie tussen twee of drie personen waarmee cursisten hun uitspraak en vocabulaire extra kunnen oefenen. De nadruk ligt op spreektaal. De lesjes sluiten aan bij het thema en soms ook bij de grammatica van de lessen in Nederlands voor buitenlanders. Er worden niet alleen woorden uit de teksten gebruikt; er zijn ook nieuwe woorden en uitdrukkingen.

De voorbereide conversaties zijn hieronder gratis te downloaden. De auteur schreef de toelichting en handleiding. U kunt deze hier downloaden: toelichting en handleiding voorbereide conversaties.

We zijn erg benieuwd wat u van dit extra lesmateriaal vindt. Al uw vragen en opmerkingen zijn welkom op nt2@uitgeverijboom.nl.

 

De voorbereidende conversaties:

 

Trouble playing audio? / Problemen met het afspelen van audio?

Turn on Adobe Flash Player

 1. On your computer, open Chrome.
 2. At the top right, click More  Settings.
 3. At the bottom, click Show advanced settings.
 4. Under "Privacy," click Content settings.
 5. Under "Flash," choose "Ask first before allowing sites to run Flash."
 6. At the bottom, click Done.

If you choose to have websites ask, but you don't see a prompt when you visit a webpage, follow these steps:

 1. To the left of the web address, click the icon you see: Lock, Info, or Dangerous.
 2. Next to "Flash," click the Arrows .
 3. Select "Always allow on this site."
 4. Reload the webpage.

(website https://support.google.com/chrome/answer/6258784?hl=en )

 

Adobe Flash Player inschakelen

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer   Instellingen.
 3. Klik onderaan het scherm op Geavanceerde instellingen weergeven.
 4. Klik in het gedeelte Privacy op Instellingen voor inhoud.
 5. Kies 'Eerst vragen voordat sites Flash mogen uitvoeren' onder 'Flash'.
 6. Klik onderaan op Gereed.

Als u ervoor kiest websites dit te laten vragen, maar u geen prompt ziet wanneer u een webpagina bezoekt, volgt u deze stappen:

 1. Klik links van het webadres op het pictogram dat wordt weergegeven: Hangslot, Info of Gevaarlijk.
 2. Klik naast Flash op de pijlen .
 3. Selecteer 'Altijd toestaan op deze site'.
 4. Laad de webpagina opnieuw.

(Website: https://support.google.com/chrome/answer/6258784?hl=nl)