Meer informatie over de Tweede ronde

De Tweede ronde is een cursus Nederlands voor halfgevorderde anderstaligen. Het is het vervolg op Nederlands voor buitenlanders, maar kan ook na andere beginnerscursussen worden gebruikt, vanaf niveau A2. Met de Tweede Ronde leren cursisten ongeveer 3000 frequente woorden en woordgroepen van het Nederlands te gebruiken.


Niveau / Doelgroep

Halfgevorde hogeropgeleiden kunnen met de Tweede ronde studeren voor het behalen van niveau B1, het vereiste Staatsexamen NT2 I-niveau. De cursus is geschikt voor gebruik in groepsverband of zelfstudie.


Inhoud

De Tweede ronde bestaat uit een tekstboek en een oefenboek. Daarnaast is al het lesmateriaal ook beschikbaar als online variant. Zo kunt u zelf bepalen wat u het prettigst vindt werken. Om u gebruik te kunnen laten maken van zowel de boeken als het online materiaal is er ook een voordelig combinatiepakket samengesteld waarmee u naast de boeken ook toegang krijgt tot het online lesmateriaal.

 

Een volledig overzicht van en extra informatie over de Tweede ronde kunt u vinden in onze webshop www.nt2.nl

 

Extra online materiaal

Als u inlogt op NT2 School krijgt u de pagina 'extra lesmateriaal' te zien. Op deze pagina vindt u onder andere:

  • Grammaticaoverzicht 
  • Woordenlijsten
  • Effectief werken met de Delftse methode (voor docenten)
  • Online werken met NT2 School (voor docenten)