Meer informatie over de Derde ronde

De Derde ronde is het vervolg op de Tweede ronde van de Delftse methode. Gevorderden leren met de Derde ronde op de hun vertrouwde Delftse wijze in korte tijd nog bijna tweeduizend nieuwe woorden. Na het afronden van de Derde ronde kunnen cursisten meepraten over lastige onderwerpen zoals klimaatsverandering, welvaart, de VOC en filosofie, allemaal in het Nederlands!

 

Met speciale aandacht voor examentraining voor Staatsexamen NT2 II (beschikbaar medio 2014)

 

Niveau/doelgroep

De Derde ronde (B1>B2) is geschikt voor hoogopgeleide, gevorderde cursisten en staatsexamenkandidaten. 

 

Het is het vervolg op de Tweede ronde (A2>B1) van de Delftse methode. De oefeningen in de lessen zijn gericht op de verschillende vaardigheden waarop iemand bij het Staatsexamen NT2 II wordt getoetst: lezen, luisteren, schrijven en spreken. De Derde ronde is daarom ook erg geschikt voor Staatsexamen II kandidaten.  

 

Inhoud

De Derde ronde bestaat uit vijftien lessen over uiteenlopende onderwerpen. De Derde ronde heeft geen apart oefenboek en heeft geen cd-rom. De gebruiker krijgt toegang tot het online studieprogramma. 


Extra online materiaal

Als u inlogt op NT2 School krijgt u de pagina 'extra lesmateriaal' te zien. Op deze pagina vindt u onder andere:

  • Woordenlijsten
  • Effectief werken met de Delftse methode (voor docenten)
  • Online werken met NT2 School (voor docenten)