Meer informatie over Basiscursus 2

Basiscursus 2 is het vervolg op Basiscursus 1 (het blauwe boek). De cursist leert in dit deel 1000 nieuwe woorden en woordvormen, waarmee hij het voor het inburgeringsexamen benodigde A2-niveau bereikt. In dit deel komt een groot aantal cruciale praktijksituaties aan bod.

 

In het boek zijn ondersteunende woordenlijsten in diverse talen opgenomen. Op de cd-rom staan alle lessen het geluid van de ingesproken teksten, opklikbare vertaling in 19 verschillende talen, een opneem- en terugluistermogelijkheid, oefeningen, grammaticale ondersteuning en een dictee bij elkaar.

 

Doelgroep / Niveau
Basiscursus 2 is bestemd voor laagopgeleide beginners die de basis van het Nederlands onder de knie hebben. Het beginniveau van Basiscursus 2 ligt op A1, het eindniveau op A2. De methode is geschikt voor gebruik in groepsverband én als zelfstudiemethode.

 

Inhoud
Basiscursus 2 bestaat uit een tekstboek inclusief woordenlijsten en cd-rom met daarop alle lessen, opklikbare vertalingen in 19 verschillende talen, opneem- en terugluistermogelijkheid, oefeningen, grammaticale ondersteuning en een dictee. Naast het tekstboek is er ook een Oefenboek bij Basiscursus 2, daarin staan oefeningen en opdrachten die aansluiten bij de teksten in het tekstboek. Deze oefeningen zijn vooral bedoeld om cursisten in de les aan de praat te krijgen. Ook zijn er extra oefeningen om de schriftelijke vaardigheden te trainen.

 

Daarnaast is al het lesmateriaal ook beschikbaar als online variant. Zo kunt u zelf bepalen wat u het prettigst vindt werken. Om u gebruik te kunnen laten maken van zowel de boeken als het online materiaal is er ook een voordelig combinatiepakket samengesteld waarmee u naast de boeken ook toegang krijgt tot het online lesmateriaal.