Welkom op www.beroepenkaarten.nl

Over de beroepenkaarten

Voor anderstaligen die in Nederland komen wonen is het niet altijd duidelijk hoe het werkveld er in Nederland uitziet. Welke beroepen zijn er? Welke sectoren zijn er? Met de beroepenkaarten heeft u een instrument om hier inzage in te geven. De 140 beroepenkaarten, onderverdeeld in 14 sectoren, zijn bedoeld als uitgangspunt om verder in gesprek te gaan over de beroepen en interesses van de deelnemer. De kaarten kunnen worden ingezet in het traject richting het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) of in het algemeen bij loopbaantrajecten.

 

 

Werkvormen 

De beroepenkaarten kunnen op veel verschillende manieren worden ingezet bij beroepenoriëntatie. Auteur Tessa Boff Tonella heeft drie mogelijke werkvormen voor u uitgewerkt, die u direct kunt toepassen. U kunt ze hier downloaden.