Over AAP en Alfaschrift

U kunt hieronder lezen wat deze cursussen inhouden, hoe de lessen zijn opgezet en voor welke doelgroep ze zijn bedoeld. 

AAP

Alfabetiseren in drie stappen

Het pakket AAP bestaat uit twee leerlingenboeken. De methode omvat drie stappen:


Stap 1: luisteren en spreken
Stap 2: schrijven
Stap 3: lezen en spellen

 

Deze drie delen zijn gevat in twee boekjes. Alle lessen zijn rijkelijk voorzien van illustraties. Bij het mondelinge deel horen twee audio-cd's. Deze kunt u vinden onder 'Cursistenmateriaal'. De methode is bedoeld voor klassikaal onderwijs met gelegenheid om gedifferentieerd te werken. Digitale oefeningen, die speciaal voor AAP door het Friesland college zijn ontwikkeld, ondersteunen de lessen. Klik hiervoor op 'AAP Oefeningen'.

 

Naast dit leerlingenpakket is er een docentenhandleiding. Download de docentenhandleiding bij 'Docentenmateriaal'.

Doelgroep

AAP is een rijk geïllustreerde alfabetiseringsmethode voor anderstalige volwassenen. AAP maakt gebruik van moderne inzichten uit het basisonderwijs maar het resultaat is een volwassenen methode. AAP bestaat uit drie delen: de basisstappen naar alfabetisering.

 
1. luisteren en spreken, auditieve recognitie.
2. beginnende geletterdheid.
3. analyse, synthese en automatisering.

Stap 1, Stap 2 en Stap 3

Stap 1

In het eerste deel hoort de cursist geluidsopnamen die systematisch alle spraakklanken introduceren. In reeksen woorden en korte zinnetjes worden telkens twee spraakklanken tegenover elkaar gezet. De cursist wordt aangemoedigd om kort te reageren op vragen en om veel gehoorde zinnetjes uit het alledaags taalverkeer levensecht en expressief na te zeggen.

 

Download een voorbeeldles van AAP stap 1 bij 'Docentenmateriaal'.

 

Stap 2

In deel twee worden leestekens en de letters van het alfabet getoond. Overzichtsplaten van een vliegveld tonen letters in een context van overbekende aanwijsborden, logo's en merken. Door de herkenning zal de aangeboden informatie beter beklijven. In dit gedeelte worden ook de eerste schrijfoefeningen aangeboden. Dit gebeurt in een speciaal voor analfabeten ontwikkeld letterfront (door Mary van den Brandt). 


Download een voorbeeldles van AAP stap 2 bij 'Docentenmateriaal'.


Stap 3

Deel drie brengt het voorafgaande samen in een lineair aanbod van foneem- en grafeemkoppelingen. Doorlopende stripverhaaltjes presenteren stap voor stap nieuwe klankzuivere normaalwoorden. Kennis uit de vorige les wordt meegenomen in het vervolg van de strip waarmee de nieuwe les opent. Ook bouwt de cursist een bestand op van 'globaalwoorden'. Meestal zijn dit kenmerkende functiewoorden in eenvoudige zinnetjes. Bij elke stap horen lees - en schrijfoefeningen. 


Download een voorbeeldles van AAP stap 3 bij 'Docentenmateriaal'.

Alfaschrift

Een cursus schriftbeheersing voor anderstalige analfabeten

Alfaschrift is een cursus schriftbeheersing die zich richt op het leren schrijven van de letters van het Latijnse schrift. De cursisten leren stapsgewijs schrijven aan de hand van speciaal voor dit doeleind ontworpen blokschrift. Ze bestuderen en oefenen de vormen en schrijfrichting van alle letters en ontwikkelen zo een lopend handschrift dat gemakkelijk te schrijven en goed leesbaar is. Een goede schriftbeheersing werkt als uitstekende basis voor het verdere alfabetiseringsproces omdat het goed kunnen schrijven van de letters zorgt voor een betere herkenning van die verschillende letters.

Doelgroep

Deze methode is speciaal ontwikkeld voor volwassenen en is geschikt voor verschillende doelgroepen. Alfaschrift is ontwikkeld in de praktijk van de NT2 cursussen en kan dus zeer goed worden ingezet in alfabetiseringslessen voor zowel volledig analfabete immigranten als voor gealfabetiseerde immigranten die een ander schrift beheersen dan het Latijnse. Daarnaast is het echter ook een zeer geschikt begin voor analfabete cursisten die het Nederlands als moedertaal hebben.

Inhoud

Het boek bestaat uit twintig lessen. In iedere les komen er verschillende letters aan bod die per les ingedeeld zijn op vorm. De cursist leert zo de verschillen en overeenkomsten in vorm, startpunt en schrijfbeweging kennen. De lessen zelf zijn steeds hetzelfde opgebouwd waardoor de cursist er, na wat uitleg, zelfstandig mee kan werken.

Verder met alfaschrift

Het vervolg op Alfaschrift

Verder met Alfaschrift is het vervolg op Alfaschrift, het is de volgende stap in het alfabetiseringsproces. In Alfaschrift hebben cursisten al kennis gemaakt met het Latijnse alfabet en hebben ze geleerd om de kleine letters te herkennen en schrijven. In Verder met Alfaschrift leren cursisten werken met een kleinere lettergrootte, ze herhalen de kleine letters en ze leren de cijfers en hoofdletters te schrijven. Verder wordt er gewerkt aan de schrijfbewegingen door te oefenen met het schrijven van hoeken en diagonale lijnen. 

Doelgroep

Verder met Alfaschrift is het vervolg op Alfaschrift, een cursus schriftbeheersing voor volwassen anderstaligen. Alfaschrift is bedoeld voor zowel analfabete cursisten als voor anders gealfabetiseerden (zij die al een ander schrift beheersen dan het Latijnse). 


Verder met Alfaschrift is bedoeld voor cursisten die al een basis hebben gelegd hebben met Alfaschrift. Afhankelijk van de hoeveelheid tijd die naast schriftbeheersing met Alfaschrift aan lees- en schrijfvaardigheid besteed is, zijn cursisten meestal in staat om korte tweetekenklanken te lezen en te schrijven en ze kunnen sommige veel voorkomende woorden globaal lezen. 

Inhoud

Verder met Alfaschrift is erop gericht om cursisten op een volwassen, eenvoudige en efficiënte manier te ondersteunen bij het aanleren van een vloeiend en goed leesbaar lopend blokschrift. 

 

Het lettertype waarmee gewerkt wordt is kleiner dan in Alfaschrift (50 versus 90 in Alfaschrift). De oefeningen zijn meer functioneel van aard, ze bevatten veel herhaling en gaan vooral over de persoonlijke gegevens (adres, geboortedatum, telefoonnummer etc.).

 

Net zoals in Alfaschrift oefenen cursisten met letters door lettervormen en - proporties te vergelijken, door volgletters te gebruiken (zonder pen schrijfbewegingen maken gaat vlotter, vloeiender en meer ontspannen dan met een pen, en je kan het zo vaak doen als je wilt), de witte letters op een grijze achtergrond over te trekken en door de letters daarna zelfstandig over te schrijven. 

 

Het boek bestaat uit zeventien hoofdstukken die ieder een letterpaar behandelen, zoals C/G, P/R en P/B. Deze letterparen zijn niet ingedeeld naar klank, maar naar vorm, zodat overeenkomsten en verschillen beter met elkaar vergeleken kunnen worden.