Productoverzicht

Taal werkt beter

Werkboek voor arbeidsmigranten

Lieske Adèr, Margreet Verboog
Isbn: 9789461052520
Beschrijving

Pas op je vingers! Aan de kant! Kun je me even helpen?

 

Het is erg lastig als je werkt in een Nederlandstalige omgeving en je het Nederlands niet beheerst. Dit leidt niet zelden tot communicatieproblemen of zelfs veiligheidsrisico’s. Anderstalige werknemers worden daarom tegenwoordig meer en meer aangespoord Nederlands te leren. Dit kunnen ze zelfstandig doen of met hulp van een docent. Speciaal voor deze laatste groep is Taal werkt beter ontwikkeld. Een taakgericht werkboek dat aansluit bij de vakopleiding en de werkvloer.

 

Het online product is geschikt voor laptop en pc, de werking op smartphones en tablets kan niet worden gegarandeerd. Deze online dienst werkt binnen de meest gangbare internetbrowsers. Met dit product heeft u 1 jaar toegang tot de online dienst met het lesmateriaal.

Inhoud

Het werkboek Taal werkt beter bevat zestien lessen waarin onderwerpen als hygiëne, opkomen voor jezelf, je ziek melden en veiligheid aan bod komen aan de hand van dialogen, teksten en taalriedels. De onderwerpen sluiten nauw aan bij de eigen werk- en leefsituatie van de werknemers, die daardoor zo veel mogelijk gemotiveerd worden om de lessen te blijven volgen. Ze kunnen het geleerde direct toepassen in de praktijk.

 

De werkvormen zijn zo gekozen dat het materiaal voor zowel klassikaal als gedifferentieerd werken geschikt is. De oefeningen en de schrijf- en spreektaken kunnen in tweetallen of kleine groepjes worden uitgevoerd. In de docentenhandleiding wordt duidelijk beschreven hoe de cursisten zelfstandig kunnen leren werken. De instructies in het werkboek zijn duidelijk in woord en beeld. Na iedere vijf lessen is er een herhalingsles woordenschat en een toets.

 

Bij dit werkboek worden geen multimediale middelen gebruikt in de les. Wel zijn geluidsfragmenten, zoals ingesproken teksten en taalriedels, extra materiaal, werkbladen en een docentenhandleiding beschikbaar op de bijbehorende website.

Niveau

Taal werkt beter is een praktijkgerichte methode geschikt voor beginnende cursisten Nederlands. Het eindniveau is A1/A2. 

Doelgroep

Taal werkt beter is bedoeld voor anderstalige werknemers zonder inburgeringsverplichting die een cursus Nederlands moeten volgen via het bedrijf waar ze werken, in veel gevallen in samenhang met een vakopleiding op assistentniveau.

Auteurs

Lieske Adèr

Margreet Verboog

Productdetails
Isbn: 9789461052520
Uitgeverij: Boom uitgevers Amsterdam
Afmetingen: 29.7 x 21.1 x 1.2 cm
Gewicht: 560 gram
Pagina's: 160