Terug naar overzicht
Wat gaat er veranderen?

Wat gaat er veranderen? Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Hier lees je over een aantal belangrijke veranderingen. 

Het nieuwe inburgeringstraject: leerroutes

Het nieuwe inburgeringstraject: leerroutes Het nieuwe inburgeringstraject: leerroutes

Binnen de nieuwe Wet inburgering zijn drie leerroutes opgenomen waarmee inburgeringsplichtigen aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen. Ben je benieuwd welke leerroutes er zijn en welke het beste bij jou past? Lees dan verder.

De brede intake

De brede intake De brede intake

Met de brede intake worden de mogelijkheden van een individu om te voldoen aan de inburgeringsplicht in kaart gebracht. In dit artikel vind je meer informatie over de brede intake.

Het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)

Het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) Het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)

Het opstellen van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) is verplicht. Op basis van informatie van de brede intake wordt er voor de inburgeringsplichtige een persoonlijk programma opgesteld voor het leren van de taal in combinatie met (vrijwilligers)werk, studie of stage: het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Het PIP bevat alle informatie over de manier waarop iemand aan de inburgeringsplicht moet voldoen. Meer weten over de inhoud van het PIP?

Het Participatieverklaringstraject (PVT)

Het Participatieverklaringstraject (PVT) Het Participatieverklaringstraject (PVT)

Het Participatieverklaringstraject (PVT) is een verplicht onderdeel van de inburgering en is een onderdeel van het persoonlijk Plan Integratie en Participatie (PIP). Inburgeringsplichtigen maken kennis met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving en ondertekenen een participatieverklaring. Lees hier meer over het PVT.

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

Om te voldoen aan de inburgeringsplicht, moeten inburgeringsplichtigen de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) succesvol afronden. Je maakt kennis met en bereidt je voor op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Wil je meer weten over de MAP? Lees dan verder.

Blik op werk

Blik op werk Blik op werk

Om gebruik te kunnen maken van een DUO-lening om de voorbereiding op het inburgeringsexamen te betalen, moet het taalonderwijs zijn goedgekeurd door stichting Blik op Werk (BoW). Lees hier meer over het keurmerk Blik op Werk.

Wat is inburgeren en wie moeten er inburgeren? Wat is inburgeren en wie moeten er inburgeren?

Lees hier meer over wat inburgeren is, en of je wel of niet verplicht bent om in te burgeren in Nederland. 

Hoe bereid ik me voor op het inburgeringsexamen? Hoe bereid ik me voor op het inburgeringsexamen?

Om het inburgeringsexamen te halen, moet je taalniveau B1 behalen, kennis hebben van de Nederlandse samenleving en het Participatieverklaringstraject volgen. Hoe bereid je je hierop voor?

Het inburgeringsexamen en andere examens Het inburgeringsexamen en andere examens

Om te bewijzen dat je voldoende kennis hebt van de Nederlandse taal en van de samenleving moet je een examen afleggen. De meeste mensen doen het inburgeringsexamen in Nederland, maar er zijn ook andere manieren om in te burgeren.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst en andere belangrijke instanties De Immigratie- en Naturalisatiedienst en andere belangrijke instanties

Wat doet de Immigratie- en Naturalisatiedienst, welke zaken moet je via hen regelen en welke andere instanties zijn relevant voor jou?