Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending
Terug naar dossier Alfabetiseringsmethode AAP

Alfabetiseringsmethode AAP

Het Alfabetisering Anderstaligen Plan, kortweg AAP, begint bij het begin. Het begeleidt cursisten bij de drie stappen naar alfabetisering: van luisteren en spreken, naar beginnende geletterdheid tot de automatisering van het lezen en schrijven. Een rijk geïllustreerde alfabetiseringsmethode die gebruik maakt van moderne inzichten uit het basisonderwijs en met als resultaat nu juist een volwassen alfabetiseringsmethode is.

Extra materiaal bij AAP

AAP biedt naast het tekstboek (twee delen) extra online materiaal voor cursisten en docenten zoals, audio, voorbeeldlessen, handleidingen en oefeningen. 

Lees meer

AAP  is gericht op groepsonderwijs aan anderstalige volwassenen die nog niet bekend zijn met de Latijnse lettertekens en het fonetisch principe. De methode begint op alfaniveau 0 en eindigt op niveau C. Dit niveau geldt als uitgangspunt voor een reguliere beginnerscursus NT2.

 

Een praktische methode
De methode neemt de alledaagse spreektaal als uitgangspunt en gebruikt bijvoorbeeld bekende afbeeldingen, zoals aanwijsborden en verpakkingen, zodat cursisten de verworven vaardigheden thuis en onderweg direct kunnen oefenen. AAP  staat voor plezier in lezen en schrijven, ook voor wie het op latere leeftijd leert.

 

Opbouw

De opzet van de methode is gestoeld op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

De cursisten maken zich niet alleen de primaire lees- en schrijfhandelingen eigen. Ze leren zichzelf vervolgens ook strategieën aan voor analyse, synthese en automatisering, die nodig zijn voor echt en vloeiend lezen en schrijven.

 

AAP  is opgedeeld in drie stappen:
1. luisteren en spreken (auditieve recognitie)
2. beginnende geletterdheid
3. analyse, synthese en automatisering

 

Deel 1 

In deel 1 luisteren de cursisten naar de spraakklanken. De verschillen tussen makkelijk te verwarren klanken, zoals ‘eu’ en ‘uu’, worden aangeleerd door vergelijking. De cursist wordt aangemoedigd om kort te reageren op vragen en om veel gehoorde zinnetjes uit het alledaags taalverkeer levensecht na te spreken.

 

Deel 2

Deel 2 gaat over de letters van het alfabet en leestekens. De letters worden getoond in herkenbare situaties, zoals borden op het vliegveld, verkeersborden en merklogo's. Hier worden ook de eerste schrijfoefeningen aangeboden in een speciaal voor deze methode ontwikkeld lettertype (door Mary van den Brandt).

 

Deel 3

In deel 3, ten slotte, begint het echte werk! Alle klanken worden opnieuw aangeboden, maar nu worden ze gekoppeld aan lettertekens. Per les leert de cursist een aantal nieuwe woorden, die aan het eind van de les overzichtelijk worden herhaald. In stripverhaaltjes worden stap voor stap nieuwe klankzuivere woorden gepresenteerd. Ook bouwt de cursist een bestand op van functiewoorden, die nodig zijn om grammaticale zinnen te kunnen maken.

 

Differentiatie

AAP  biedt ook de mogelijkheid om cursisten van verschillende niveaus tegelijk te begeleiden, omdat de online en schrijfopdrachten ook zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.

AAP aanschaffen?