Nieuws

Nomineer uw kandidaat voor de Lestrofee!
Wat was voor u het meest vernieuwende Nt2-project van de afgelopen vijf jaar?

Het zevende lustrum van Les, vaktijdschrift voor Nt2 en taal in het onderwijs, komt dichterbij. Op zaterdag 7 oktober 2017 wordt met een spetterend Lescongres gevierd dat Les 35 jaar bestaat. Op het Lescongres zal ook de vijfjaarlijkse Lestrofee voor het meest vernieuwende Nt2-project van de afgelopen vijf jaar worden uitgereikt. We roepen u hierbij op om projecten voor de prijs te nomineren.

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe NT2-catalogus. Benieuwd wat we dit jaar allemaal voor u in petto hebben? In de catalogus vindt u een overzicht van alle oude vertrouwde titels en uitgaven die nog moeten verschijnen.

NIEUW! NT2 TAALSPEL
Grammatica saai? Welnee!

Met het NT2 Taalspel werkwoorden & woordvolgorde oefenen cursisten op een leuke en actieve manier een aantal belangrijke basisprincipes van de Nederlandse grammatica: het vervoegen van werkwoorden en het toepassen van een juiste woordvolgorde.

Geeft u les aan een (grote) groep volwassen cursisten? Zijn ze op verschillende niveaus aan het werk? Wilt u graag weten hoe u uw les in zo'n heterogene groep het best organiseert? Wat zijn de voorwaarden om een goede les te kunnen geven, hoe kunt u om gaan met flexibele instroom en over welke vaardigheden moet uw cursist beschikken? Dit en meer leert u tijdens de training 'Differentiëren'. 

Sinds januari 2015 is er een nieuw onderdeel aan het inburgeringsexamen toegevoegd: Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Dit onderdeel vraagt om een andere taak van de docent, namelijk het coachen van cursisten bij arbeidsoriëntatie. Tijdens de training Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt krijgen docenten een volledig pakket aan materiaal, kennis en werkvormen om voorbereid aan de slag te gaan met cursisten richting het ONA-examen.

Hoe zit het Nederlands in elkaar? Wat voor regels zijn er en hoe leg je die uit? Hoe leer je cursisten met weinig taalbagage een nieuwe taal? In de training 'Taalregels in de les' staan taalregels in het Nederlands centraal. Waarom zeg je wel ‘een kleine hond’ maar niet ‘een kleine huis’? Hoe leg je uit dat het ‘lepels’ is en niet ‘lepelen’? Je weet wat goed en fout is maar hoe de regel precies gaat, weet je niet altijd.

Uitspraak is een ondergewaardeerd aspect van het leren van het Nederlands. Dat is jammer, want het is heel motiverend om aan uitspraak te werken gezien cursisten het geleerde al snel kunnen toepassen in hun spreken. Uitspraakonderwijs, zo blijkt uit het onderzoek, heeft namelijk wel degelijk effect.

Bent u al bekend met de methode DISK? Tijdens de training 'Werken met DISK' wordt u wegwijs gemaakt in de mogelijkheden in het werken met DISK, zodat u goed voorbereid kunt starten met deze veelzijdige methode.

Boom NT2 Academie
Trainingen voor NT2-docenten en taalvrijwilligers

De Boom NT2 Academie biedt voor zowel beginnende als ervaren taalvrijwilligers en NT2-docenten diverse, interessante trainingen ter bevordering van de deskundigheid.

Nieuw! Beroepenkaarten
Een speelse manier voor beroepenoriëntatie

Voor anderstaligen die in Nederland komen wonen is het niet altijd duidelijk hoe het werkveld er in Nederland uitziet. Welke beroepen heb je? Welke sectoren zijn er? De beroepenkaarten vormen een mooi instrument om hier inzicht in te geven. Zo kunt u de kaarten inzetten bij het traject richting het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt, of in het algemeen bij loopbaantrajecten. 

Goed nieuws: Update NT2 SCHOOL!
Nieuwe releases van de online leeromgeving

Sinds de lancering van de nieuwe NT2 SCHOOL site afgelopen zomer, zijn we achter de schermen verder gegaan met ontwikkelen. We hebben weer nieuwe verbeteringen doorgevoerd waarbij we veel rekening hebben gehouden met uw feedback.  Vanaf maandag 31 oktober kunt u gebruik maken van nieuwe functies in NT2 SCHOOL!

Taalraps
Een aanstekelijke NT2 werkvorm

In Taalraps wordt ritme ingezet als zeer effectief middel voor NT2-cursisten om gemakkelijker zinnetjes en constructies te onthouden, en om de typisch Nederlandse accentuering te pakken te krijgen.

Volledig vernieuwde NT2 website
De vertrouwde producten in een nieuwe webwinkel

Uw vertrouwde NT2.nl is grondig onder handen genomen, voor u ziet u het resultaat van deze flinke klus. Wij zijn ontzettend blij u onze compleet vernieuwde website te kunnen presenteren! 

Nieuw! De Boom NT2 Academie
Eén platform voor de bevordering van de deskundigheid van NT2-docenten en taalvrijwilligers

De Boom NT2 Academie biedt voor zowel beginnende als ervaren taalvrijwilligers en NT2-docenten diverse, interessante trainingen ter bevordering van de deskundigheid. Bevorder uw deskundigheid en richt zo uw lessen nog beter in!

Liefs uit...

Sta jij op het punt om jouw grote liefde vanuit het buitenland naar Nederland te halen om hier een toekomst op te bouwen?