Er zijn geen data gepland voor deze training.
U kunt zich wel opgeven voor de wachtlijst. Wachtlijst

Nederlandstalige films zijn bij uitstek geschikt als authentiek materiaal in de NT2-les. Helaas worden ze nog niet vaak gebruikt. Misschien omdat het taalgebruik lastig lijkt, of omdat docenten vrezen dat het te veel werk is om (een deel van) de les aan filmscènes te wijden. In deze webinar laat Dietha Koster zien hoe u eenvoudig aan de slag kunt met films in uw NT2-onderwijs. 

 

Wat kunt u verwachten?

 

Na de webinar weet u hoe u aan de hand van films de taalvaardigheid en cultuurkennis van uw cursisten vergroot.

 

BVNT2-competentieprofiel

Deze webinar linkt aan verschillende competenties van het BVNT2-competentieprofiel: A2. Taalbeschouwer, A4. Begeleider van het leerproces en A5. Evaluator.

Dietha Koster is taalwetenschapster en docente gespecialiseerd in NT2. Ze werkt momenteel aan de Universiteit Münster op de afdeling Nederlands. Ze is auteur van het NT2-Cahier Films in de les.

 

De webinar hoort bij de uitgave NT2-Cahier Films in de les van Boom NT2. 

Let op: deze titel is niet bij deelname aan de webinar inbegrepen. U kunt dit boek apart bestellen via de webshop.

 

Na afloop van de webinar ontvangt u:

 
Webinaraanbod