Webinar Buitenschools leren

Webinar Buitenschools leren

Start video
Webinar Buitenschools leren
Margreet Verboog

Voor NT2-leerders is praten met Nederlanders essentieel. Dat is toch het doel van de lessen: communicatie. Helaas is het vaak zo dat cursisten alleen in de les Nederlands spreken. Hoe kun je ze als docent motiveren te gaan spreken buiten de les?

 

In deze webinar behandelt Margreet Verboog hoe je functionele en doelgerichte buitenschoolse opdrachten kunt geven, die de cursisten ook werkelijk uitvoeren. Verboog staat ook uitgebreid stil bij het voorbereiden en nabespreken van die opdrachten, twee elementen die zij cruciaal acht bij buitenschools leren.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Inzicht in buitenschoolse opdrachten en het motiveren van cursisten deze daadwerkelijk uit te voeren
  • Uitleg over spreekangst en wat je hieraan kunt doen
  • Het gebruiken van formulieren om opdrachten inzichtelijk te maken
  • Inzicht in het voorbereiden en nabespreken van buitenschoolse opdrachten

 

BVNT2-competentieprofiel 

Deze training linkt aan verschillende competenties van het BVNT2-competentieprofiel:

A.3 Vaststeller van de beginsituatie, A.4 Begeleider van het leerproces en B.1 Pedagogische competentie.

 

Duur webinar: 53 minuten

0

Margreet Verboog is taalwetenschapper en logopedist gespecialiseerd in NT2. Ze werkt als zelfstandig adviseur en trainer taaldidactiek. Ze is de auteur van diverse NT2-cahiers voor docenten, waaronder Taalkit voor docenten.