Webinar Taalkit voor docenten

Webinar Taalkit voor docenten

Start video
Webinar Taalkit voor docenten
Margreet Verboog

In de opleiding tot NT2-docent staat de didactiek van Nederlands als tweede taal centraal, maar is vaak weinig aandacht voor taal(kunde) zelf. In deze webinar gaat trainer Margreet Verboog in op een aantal voor NT2-docenten belangrijke aspecten van taal.

 

Wat is taalverandering? Wat vinden we goed Nederlands? Hoe zijn woorden in ons hoofd georganiseerd? Heeft het Nederlands een transparante grammatica en een fonetische spelling? Deze en andere vragen worden behandeld en daarbij staat de relevantie voor de lespraktijk steeds voorop.

 

De volgende onderwerpen komen tijdens de webinar aan bod:

  • Eerste- en tweedetaalverwerving
  • Taalfunctie: pragmatiek
  • Taalbetekenis: semantiek
  • Taalvorm: klanken en grammatica
  • Taalvariatie en taalverandering

 

Met deze webinar doe je in een uur belangrijke taalkundige achtergrondkennis op, waarmee je jouw lessen kunt verrijken. 

 

BVNT2-competentieprofiel

Deze training linkt aan verschillende competenties van het BVNT2-competentieprofiel

A.2 Taalbeschouwer, A.4 Begeleider van het leerproces.

 

Duur: 1 uur

0

Margreet Verboog is taalwetenschapper en logopedist gespecialiseerd in NT2. Ze werkt als zelfstandig adviseur en trainer taaldidactiek. Ze is de auteur van diverse NT2-cahiers voor docenten, waaronder Taalkit voor docenten.