Terug naar overzicht
Grammatica

Grammatica

Een van de lastige onderdelen van het NT2-traject is grammatica. De taalvragen die cursisten stellen tijdens de NT2-les kunnen knap ingewikkeld zijn. Waarom is het twee ‘lepels’ is en niet twee ‘lepelen’? Wat doet dat woordje 'er' in de zin? Je weet vaak van nature wat goed en fout is, maar hoe leg je die regels vervolgens uit?

Bovendien volgt dan de vraag of je die regels eigenlijk wel expliciet moet uitleggen; heeft een cursist niet veel meer aan impliciet aangeboden grammatica? En wat doe je als cursisten fouten blijven maken, ook al heb je de regel goed en vaak uitgelegd?

Grammaticamethodes

Goede grammaticalessen beginnen in ieder geval bij het gebruik van goede boeken. De meest bekende en gebruikte titel is Klare taal!, het grote rode boek vol grammaticaoefeningen. Als docent kun je hieruit putten voor talloze oefeningen, veel voorbeelden en een het-woordenlijst. Uit de 88 lessen kun je altijd het talige verschijnsel vinden dat op dat moment op uw groep cursisten van toepassing is.