Terug naar overzicht
Grammatica

Grammatica

Een van de lastige onderdelen van het NT2-traject is grammatica. De taalvragen die cursisten stellen tijdens de NT2-les kunnen knap ingewikkeld zijn. Waarom is het twee ‘lepels’ is en niet twee ‘lepelen’? Wat doet dat woordje 'er' in de zin? U weet vaak van nature wat goed en fout is, maar hoe legt u die regels vervolgens uit?

Bovendien volgt dan de vraag of u die regels eigenlijk wel expliciet moet uitleggen; heeft een cursist niet veel meer aan impliciet aangeboden grammatica? En wat doet u als cursisten fouten blijven maken, ook al hebt u de regel goed en vaak uitgelegd?

Grammaticamethodes

Goede grammaticalessen beginnen in ieder geval bij het gebruik van goede boeken. De meest bekende en gebruikte titel is Klare taal!, het grote rode boek vol grammaticaoefeningen. Als docent kunt u hieruit putten voor talloze oefeningen, veel voorbeelden en een het-woordenlijst. Uit de 88 lessen kunt u altijd het talige verschijnsel vinden dat op dat moment op uw groep cursisten van toepassing is.