Terug naar overzicht
Deelvaardigheden

Deelvaardigheden

Om een nieuwe taal optimaal te beheersen moet je verschillende vaardigheden leren: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Niet zelden worstelen cursisten specifiek met één vaardigheid, terwijl de andere ze wel goed afgaan. Dan is het raadzaam deze vaardigheid apart te oefenen.

Spreken

Om goed te participeren in een anderstalige samenleving is spreekvaardigheid onmisbaar. Het spreken van een andere taal heeft voor een groot deel te maken met het overwinnen van angst: de angst om te hakkelen, om woorden verkeerd uit te spreken of om onjuiste klemtonen te leggen. Als docent is het zaak de cursist over die angstdrempel heen te helpen. Hoe maak je spreekonderwijs effectief en gestructureerd? Hoe zorg je voor bewustheid van uitspraak, intonatie, woordverbinding en idioom?

 

Boom NT2 biedt diverse methodes aan om spreekvaardigheid zelfstandig of klassikaal te trainen, waaronder interactieve apps. Daarnaast is er het handboek voor docenten Uitspraaktrainer in de les, dat verschillende werkvormen en uitspraakoefeningen introduceert en een analyse maakt van vaak voorkomende uitspraakproblemen. De docententraining Uitspraak in de les, die is gebaseerd op dit handboek, is op diverse locaties in Nederland te volgen. 

 

Schrijven

Bij schrijfvaardigheid in een andere taal gaat het niet alleen om adequaatheid en begrijpelijkheid, maar ook om grammaticale correctheid, spelling en zinsopbouw. Bovendien moeten anderstaligen gevoeligheid ontwikkelen voor het juiste taalgebruik voor het juiste publiek en het woordgebruik daarop leren aanpassen. Hoe begeleid je een cursist hierbij op de beste manier? Waaraan besteed je aandacht en waarop beoordeel je iemands schrijfvaardigheid?

 

Er zijn diverse methodes die schrijfvaardigheid trainen, die elk hun eigen aandachtspunten kennen: sommige boeken concentreren zich op het bevorderen van spelling en grammatica; in andere staan publieksgerichtheid en schrijfconventies centraal.

Lezen

Lezen is een essentiële vaardigheid om deel te kunnen nemen aan een anderstalige samenleving. Het maken van leeskilometers is bij het trainen van deze vaardigheid zeer van belang. Een docent kan daarbij helpen door het aanleren van leesstrategieën en -technieken, maar bovenal door cursisten te laten zien dat lezen leuk is, en hoe meer je het doet, hoe leuker het wordt, omdat het telkens iets makkelijker wordt.

 

De webshop biedt verschillend lesmateriaal dat is gericht op lezen en helpt de woordenschat te vergroten, verschillende leesstrategieën (globaal, intensief, selectief) te onderscheiden en het leesplezier te bevorderen.

Luisteren

Om goed te kunnen participeren in een anderstalige samenleving is luisteren heel belangrijk. Bovendien hangt luistervaardigheid ook samen met spelling en woordgebruik: vaak komt gebrekkige spelling voort uit een gebrekkige luistervaardigheid. Hoe maak je jouw cursisten sensitief voor de klank van het Nederlands? Hoe attendeer je hen op lastige klankverschillen of klanken waarmee zij in hun eigen taal onbekend zijn?

 

Boom NT2 biedt onder meer de app SchrijfBeter waarin het bevorderen van luistervaardigheid en spelling wordt gecombineerd.