Terug naar overzicht
Alfabetiseren

Alfabetiseren

De Nederlandse taal machtig worden vanuit een andere taal is op zichzelf al een grote uitdaging. Voor analfabete en andersgealfabetiseerde anderstaligen gaat aan het leren van een andere taal nog een belangrijke stap vooraf: het alfabetiseren. Hoe begeleid je een cursist optimaal bij zijn kennismaking met het Latijnse schrift?

Alfabetiseren gaat niet alleen over het eigen maken van primaire lees- en schrijfhandelingen, maar ook over klankherkenning: anderstaligen maken kennis met de Nederlandse spraakklanken, die veelal niet bestaan in hun moedertaal en voor hen dus moeilijk herkenbaar zijn (het perceptieprobleem). Uiteindelijk moet er automatisering optreden, en dient een cursist ook een goed leesbaar en hanteerbaar handschrift te ontwikkelen.

 

Boom NT2 biedt diverse alfabetiseringsmethodes aan, die elk hun eigen aandachtspunten kennen.