Trainingsaanbod
Training Aan de slag met LINK
Training Aan de slag met LINK

Training Aan de slag met LINK

Voor docenten die werken met cursisten met een niveau tussen 0 en B1 en al werken met LINK

€ 99,00 incl. btw
Er zijn geen data gepland voor deze training. U kunt zich wel opgeven voor de wachtlijst. Houd mij op de hoogte
Beschrijving

De training Aan de slag met LINK is bedoeld voor docenten die het programma LINK kennen en er al mee werken of daar net mee begonnen zijn. LINK is een nieuwe innovatieve methode om Nederlands te leren. In de training Aan de slag met LINK gaan we in op een optimale werkwijze.  Een werkwijze waarin de lestijd met de groep besteed wordt aan activiteiten waar de groep toegevoegde waarde heeft: spreken, leergesprekken over taalleren, uitwisselen van ideeën over leven in Nederland etc. 

 

Wat kunt u verwachten? 

In deze interactieve training krijgt u uitleg over de opbouw en didactische keuzes in LINK. Daarna wordt ingezoomd op een aantal deelvragen:

 

  1. Hoe organiseer je de les als de klas heterogeen is? Werk je met vaste taakgroepjes en zo ja, op basis waarvan zijn die groepjes dan ingedeeld?
  2. Hoe organiseer je de spreekactiviteiten en de andere samenwerkingsopdrachten? Hoe breng je de individuele lijn van de voorbereiding van de taakuitvoering samen met de gezamenlijke lijn van de taakuitvoering?
  3. Welke activiteiten kun je doen met de hele groep?

 

Deelnemers kunnen al hun vragen kwijt en we wisselen ideeën en ervaringen uit.

In de training wordt een differentiatiemodel besproken en zullen verschillende werkvormen aan de orde komen, die specifiek gericht zijn op het herkennen van individuele verschillen, het diagnosticeren van de aard van de leerbehoefte en het bijeenhouden van een groep waarin zich die verschillen voordoen.

 

BVNT2-competentieprofiel

Deze training linkt aan verschillende competenties van het BVNT2-competentieprofiel:

 

A.3 Vaststeller van de beginsituatie,

A.4 Begeleider van het leerproces,

B.2 Organisatorische competentie

 

Materiaal

Bij de training zit geen materiaal inbegrepen. De training past bij de online methode LINK.

Locatie

Boom uitgevers Amsterdam

Prinsengracht 747-751

1017 JX Amsterdam

Trainers

Carola van de Voort is jarenlang werkzaam geweest bij VU NT2 als Senior projectleider leermiddelenontwikkeling/opleiding en scholing en heeft in die hoedanigheid meerdere lesmethodes ontwikkeld, waaronder Code+, Succes!, DISK en meest recentelijk LINK.

Voorwaarden

NT2 Academie is onderdeel van Boom uitgevers Amsterdam.

  1. Aanmelding voor een training geschiedt door invulling van een aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u van Boom uitgevers Amsterdam een digitale factuur.
  2. U kunt zich tot 5 werkdagen voor de training kosteloos en zonder opgave van redenen afmelden via academie@nt2.nl. Na verloop van deze termijn brengt Boom uitgevers Amsterdam 50% van de kosten in rekening.
  3. Een training heeft een minimaal aantal deelnemers nodig om plaats te kunnen hebben. Indien dit aantal niet wordt bereikt, is Boom gerechtigd om de betreffende cursus uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname, zonder jegens de klant gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
  4. Cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik of gebruik binnen de organisatie van klant en zal in geen geval commercieel worden gebruikt.

Bovengenoemde voorwaarden gelden enkel voor de trainingen van Boom NT2 Academie. De trainingen van Boom NT2 Academie vormen een uitzondering op de regel genoemd in de algemene voorwaarden – Artikel 11 – omtrent cursussen van Boom uitgevers Amsterdam.
 
Door het aanmelden te voltooien, gaat u akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden voor de trainingen van Boom NT2 Academie.