Products

WISK 2 artikelen

De wiskundeles in het middelbaar onderwijs is ontzettend ta­lig. Deze ‘wiskundetaal’ kan anderstalige jongeren op de ISK belemmeren bij het begrijpen van de wiskunde. Doordat zij het taalgebruik uit de reguliere wiskundemethoden nog niet be­heersen, krijgen zij niet de kans naar eigen vermogen te leren. WISK is een laagdrempelige methode die zowel aandacht heeft voor het talige aspect van de wiskunde als voor de basisprinci­pes van het vak. Hierdoor bereikt de cursist gemakkelijker het niveau dat bij hem of haar hoort.


Available: July 2018
WISK X, tekst- en werkboek
Uitgave: boek
€ 29,90