Products
Cover In Zicht
In Zicht - Slide 2
In Zicht - Slide 3
In Zicht - Slide 4
In Zicht - Slide 5
In Zicht - Slide 6
In Zicht - Slide 7
In Zicht - Slide 8
In Zicht - Slide 9
In Zicht - Slide 10
In Zicht - Slide 11
In Zicht - Slide 12
In Zicht - Slide 13
In Zicht - Slide 14
In Zicht - Slide 15

In Zicht

Middenopgeleiden naar NT2-niveau B1

Wim Tersteeg, Sandra Duenk
Uitgave: boekUitgave: website Niveau: a2-b1
Isbn: 9789058756152
Available November 2018
Description

In zicht is een toegankelijke NT2-methode die je van niveau A2 naar B1 helpt.

 

In zicht behandelt onderwerpen die aansluiten bij het dagelijks leven zoals:

 • het verleden
 • de toekomst
 • vrije tijd
 • geldzaken
 • werk
 • telefoneren
 • mailen
 • relaties

 

Bij elk thema vind je praktische informatie over het leven in Nederland. Bij het thema Werk krijg je bijvoorbeeld tips voor sollicitatiegesprekken. En bij het thema In contact lees je over stage lopen en diplomawaardering. De taalhandelingen die in het boek aangeboden worden, sluiten nauw aan bij de spreek- en schrijfoefeningen van het staatsexamen NT2 programma 1. Je oefent bijvoorbeeld met vragen stellen, adviseren, instructies geven, mening uiten en voorkeur geven.

 

In zicht is het vervolg op Van start. Na afronding van In zicht kan de methode Vooruit gebruikt worden ter voorbereiding op het staatsexamen NT2 programma 1.

 

Online omgeving met extra materiaal

Op www.nt2school.nl is het volgende bijbehorende materiaal te vinden:

 • de geluidsfragmenten
 • de transcripten
 • de antwoordsleutels van de oefeningen
 • materiaal voor de docenten

Met In zicht kun je op een gestructureerde manier stap voor stap aan aan de ontwikkeling van je Nederlands werken. Bij elk onderdeel wordt gewerkt vanuit de uitleg en gestuurde oefeningen naar meer vrije oefeningen. Op deze manier worden woordenschat, taalhandelingen en grammaticale structuren op verschillende manieren aangeboden en geoefend.

Content

In zicht bevat acht thema's. In het boek is er ruim aandacht voor woordenschat en grammatica. De oefeningen zijn nadrukkelijk verbonden aan een vaardigheid. Al het additionele materiaal zoals filmpjes, woordenlijsten en geluidsbestanden staan op www.nt2school.nl die met behulp van het boek toegankelijk is. 

Level

Na het doorwerken van de methode heeft iemand B1-niveau en kan hij of zij zich zelfstandig redden in het Nederlands. Vervolgmogelijkheden zijn Vooruit! of De finale, ter voorbereiding op een van de twee staatsexamens.

Target audience
 • Middenopgeleide anderstaligen binnen en buiten Nederland
 • Anderstaligen die een opleiding (willen) volgen of een beroep (willen) uitoefenen op mbo-niveau
 • Hogeropgeleiden die in een wat lager tempo willen leren
Authors

Wim Tersteeg and Sandra Duenk are both NT2 teachers at Babel at Utrecht University. Together with Maud Beersmans, Wim Tersteeg developed the popular NT2 op maat series, which is especially designed for students who are preparing for the Staatsexamens NT2. 

Product details
Isbn: 9789058756152
Publisher: Boom uitgevers Amsterdam
Dimensions: 29.8 x 21.0 x 2.3 cm
Weight: 1076 grams
Pages: 276
Edition: 1