Nieuws

Praktijkgericht leren was altijd al belangrijk en krijgt in de nieuwe Wet inburgering een nog grotere rol. Ook bij de kwaliteitsinspectie van Blik op Werk wordt de taalaanbieder nu nog uitgebreider beoordeeld op praktijkgericht leren. Met LINK bent u hier goed op voorbereid. Lees het volledige artikel.

Dutch Grammar Support is an innovative reference grammar.
Why the word 'support' in the title and what is so innovative?

There are differences between learners in (language) background and education. There are also differences in the way how people learn and in focus: some are more concerned about formal correctness and others on communicating. So, one learner may want more explanation or detail than another, but it is important that all learners are be able to find the answer to a grammatical question.

LINK is een nieuwe innovatieve methode om Nederlands te leren. In de training Aan de slag met LINK gaan we in op een optimale werkwijze. Een werkwijze waarin de lestijd met de groep besteed wordt aan activiteiten waar de groep toegevoegde waarde heeft: spreken, leergesprekken over taalleren, uitwisselen van ideeën over leven in Nederland etc. 

 

 

Spreekvaardigheid is van cruciaal belang voor anderstaligen om goed mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Aandacht voor spreken in de NT2-les is daarom onmisbaar. Toch zullen veel NT2-docenten beamen dat het lastig kan zijn cursisten te laten spreken. Verlegenheid of angst om fouten te maken houdt hen vaak tegen.

NIEUW: RISK
Rekenen in de ISK

RISK is een gloednieuw online rekenplatform speciaal voor de ISK/OKAN. Leerlingen kunnen eindeloos oefenen met alle onderdelen binnen het rekenen: tellen, optellen en aftrekken, tafels en breuken. RISK biedt daarnaast talloze rekenspelletjes en sommen met tijd, geld en procenten. Ook is er aandacht voor de elementaire wiskunde.

Ook dit jaar organiseert Stichting Les weer de Schrijfprijs NT2, een schrijfwedstrijd voor NT2- en alfaleerders in Nederland en Vlaanderen die erop gericht is anderstaligen te inspireren tot vrij en creatief schrijven in het Nederlands. In het kader van deze Schrijfprijs, en om docenten te laten zien hoe nuttig én leuk creatief schrijven kan zijn in het taalleerproces, organiseert NT2 Academie de training Creatief schrijven.

 

Dit papieren werkboek maakt het mogelijk de innovatieve methode LINK ook in een computerloze les te gebruiken. Het werkboek bevat alle 15 thema's uit LINK A2 > B1 met taken en heeft dezelfde, herkenbare, rijk geïllustreerde vormgeving.

De Woordenschattoets Nederlands - Alfa is een curriculumonafhankelijke toets waarmee u de receptieve woordenschatomvang van uw alfa-cursisten kunt inschatten. De toets bestaat uit 60 vragen, waarbij de cursist het woord dat hij te horen krijgt moet koppelen aan de juiste afbeelding.

LET OP: Onderhoud NT2 School
Platform tijdelijk niet bereikbaar

In het weekend van 25 en 26 mei staat groot onderhoud gepland voor NT2 School. Dat betekent dat het platform tijdelijk NIET bereikbaar zal zijn voor gebruikers.

NIEUW: Spreken op B1
Examentraining voor het Staatsexamen spreken NT2 I

Met Spreken op B1 kunnen cursisten zich optimaal prepareren op het onderdeel Spreken van het Staatsexamen NT2 I. Het boek en de bijbehorende website bereiden tevens voor op het soort vragen dat er gesteld wordt, geven uitleg over beoordelingscriteria en leren de cursist handige strategieën. De kandidaat kan controleren of het juiste niveau al bereikt is en zo vol vertrouwen het examen tegemoet zien.

NIEUW: Verhalenvertellers
Jongeren vertellen over dromen, avonturen, wensen en verdriet

Verhalenvertellers is een verzameling verhalen van jongeren uit alle windstreken, opgetekend door auteur Kaatje Dalderop naar aanleiding van interviews met ISK-leerlingen. Alle twintig verhalen zijn beschikbaar op Alfa B- en op A1-niveau.

NIEUW: Kwartetspel Woord en beeld
Spelenderwijs werken aan woordenschat, uitspraak en luistervaardigheid

Met het Woord en beeld-kwartetspel vergroten en oefenen anderstaligen op plezierige wijze hun Nederlandse woordenschat. Het spel bevat kwartetten als 'groenten', 'beroepen' en 'seizoenen', met de kleurrijke illustraties uit het beeldwoordenboek Woord en beeld.

NIEUW: Ster in schrijven
Schrijfvaardigheidsreeks voor de ISK

Van de auteurs van de succesvolle reeks Ster in lezen, is er nu Ster in schrijven: een rijk geïllustreerde methode voor beginnende schrijvers in de ISK/OKAN, waarmee leerlingen hun functionele schrijfvaardigheid geleidelijk ontwikkelen. Ster in schrijven, Alfa B is nu beschikbaar.

Lekker huilen in de klas!
of snotteren thuis

Smartlappen biedt hulp bij het praten over emoties in de klas en het vergroten van de woordenschat rondom emoties voor jong en oud. Het is belangrijk om te weten wat er in jezelf en in de mensen om je heen omgaat. Als je dan de juiste woorden weet, zodat je je gevoelens kunt uitdrukken en medeleven kunt tonen, dat helpt! 

Anders lesgeven met LINK
Doelgericht en als vanzelf

Écht anders lesgeven doet u met LINK, een digitale methode die zich kenmerkt door toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en een intuïtieve navigatie. LINK activeert het leerproces; Nederlands leren gaat in LINK als vanzelf.