Free shipping within the Netherlands above € 20,-
The most complete NT2 webshop
Worldwide shipping
Taal leren op maat
Taal leren op maat
effectief lesgeven aan NT2-cursisten
€ 22,50
Products
Taal leren op maat

Taal leren op maat

effectief lesgeven aan NT2-cursisten

Margreet Verboog
Uitgave: boek
Isbn: 9789046900383
Delivery time 1-2 business days
€ 22,50
Description

NT2-docenten hebben vaak te maken met zeer heterogene groepen cursisten: hoog- en laagopgeleiden worden ongeacht hun aanvangsniveau of land van herkomst bij elkaar in een groep geplaatst. Vanaf 2007 is hier met de invoering van de Wet inburgering nog een extra variabele aan toegevoegd: een grote groep oudkomers, die nu verplicht is om in te burgeren, stroomt in. Deze groep vraagt om een nieuwe invulling van het NT2-onderwijs.


Met Taal leren op maat leren NT2-docenten hoe ze gedifferentieerd les kunnen geven, gericht op de leervragen van individuele cursisten en op de opdrachten in het inburgeringsexamen. De functionaliteit van het leren is hierbij het uitgangspunt: taal wordt als middel gezien en niet als doel. Dat betekent dat er geen lessen óver het Nederlands gegeven worden, zoals theoretische lessen over grammatica. De cursisten hebben weinig kennis over het Nederlands nodig, maar vooral vaardigheid in het gebruik.

Target audience

De auteurs bieden beginnende en ervaren docenten concrete handvatten voor het werken met cursisten van verschillend niveau, met een verschillende achtergrond en met een verschillend uitstroomdoel. Deze handvatten bestaan enerzijds uit voorbeelden en werkvormen die direct gebruikt kunnen worden in het NT2-onderwijs, maar ook uit een overzicht van de taken die een docent bij doelgericht, competentiegericht en zelfstandig leren moet vervullen.

Authors

Margreet Verboog

Product details
Isbn: 9789046900383
Publisher: Coutinho
Dimensions: 24.0 x 17.0 x 1.3 cm
Weight: 349 grams
Pages: 173

Reviews 'Taal leren op maat'

No reviews were found for this product

Als docent heeft u toegang tot NT2Docent. Hierbij krijgt u 50% beoordelingskorting op werkboeken, kunt u gratis online lesmateriaal uitproberen, gratis webinars terugkijken en nog veel meer.

Naar NT2 Docent