Free shipping within the Netherlands above € 20,-
The most complete NT2 webshop
Worldwide shipping
ABC
ABC
alfabetisering
€ 14,40
Sold out
Products
ABC

ABC

alfabetisering

Kitty Broek
Uitgave: boekUitgave: website
Isbn: 9789490998387
€ 14,40
Sold out
Description

Nieuwe alfabetiseringsmethode

De methode abc is een geheel nieuw ontwikkelde alfabetiseringsmethode. De methode abc is geënt op de grote behoefte aan een passende en uitnodigende alfabetiseringsmethode voor adolescenten en volwassenen die uitgaat van behapbare stappen en het opdoen van succeservaringen. In de methode abc kan de cursist zonder voorkennis van de Nederlandse taal beginnen met leren lezen en schrijven.

 

Methodiek

In de methode abc worden eenvoudige illustraties gekoppeld aan de beginklank (foneem) van een woord. Elke beginklank wordt vervolgens gekoppeld aan het bijbehorende letterteken (grafeem). Elke les eindigt met een betekenisvolle woordgroep die de cursist ook zelf kan lezen en schrijven. De letters worden dus gesynthetiseerd tot een woord. Nieuw aangeboden letters worden per les direct gekoppeld aan de juiste plek in het alfabet. Het bijzondere aan de methode abc is dat per les alleen woorden gebruikt worden die gevormd worden met de aangeboden letters in de desbetreffende les samen met de letters uit voorgaande lessen. 

 

Minimale begeleiding, maximale zelfwerkzaamheid

De methode abc kan met een minimum aan begeleiding en met een maximale zelfwerkzaamheid worden ingezet. De methode abc draagt bij aan de zelfraadzaamheid van de cursist. Naast leren lezen en schrijven besteedt de methode abc ook aandacht het begrip van cijfers, het oefenen met klokkijken en het gebruik van een kalender.

 

Bijzondere kenmerken

De opmaak van de methode abc voldoet aan de checklist dyslexie van de Stichting Dedicon. Daarnaast heeft de Stichting Schriftontwikkeling het Cursief Blokschrift ter beschikking gesteld in verband met het behalen van handschriftdidactische leerdoelen.

 

Tot slot

De methode abc is een eerste aanzet tot alfabetisering. Om de Nederlandse taal echt goed te doorgronden, is een vervolg op abc absoluut noodzakelijk. De Nederlandse taal bevat immers zoveel eigenaardigheden en uitzonderingen dat er nog heel wat valt uit te leggen en te leren na abc. Dit leerproces kan alleen slagen als de cursist meer zelfvertrouwen heeft gekregen en er een gedegen basis op taalgebied is gelegd. Voor snelle taalleerders biedt de methode VIA vooraf wellicht een uitdagend vervolg op abc. Met het ontwikkelen en uitgeven van de methode abc wil Uitgeverij Deviant een positieve bijdrage leveren aan de strijd tegen analfabetisme. Om die reden schenkt zij de opbrengst van de verkoop van de methode aan SOS Kinderdorpen.

Content

De docent kan gratis een inlogcode aanvragen voor de methodesite Studiemeter.nl. Op deze site vindt de docent een docentenhandleiding waarin per les didactische tips worden gegeven. Ook vindt de docent het diploma abc op Studiemeter.nl. Dit diploma kan uitgereikt worden aan cursisten die de methode helemaal hebben doorgewerkt.

 

Leerwerkboek

De methode abc bestaat uit een leerwerkboek waarin de cursist na een korte uitleg van de docent of begeleider in 25 lessen leert lezen en schrijven. Het leerwerkboek is zo gestructureerd en opgebouwd dat de cursist ook buiten de begeleide momenten kan oefenen met lezen en schrijven. Het leerwerkboek dient ook als voortgangsregistratie voor de cursist: de cursist kan precies bijhouden welke letters en klanken hij al heeft geleerd.

Target audience

De methode abc is in de eerste plaats ontwikkeld voor mensen die graag willen leren lezen en schrijven. De methode is bedoeld voor zowel autochtone (NT1) als allochtone (NT2) analfabeten en laaggeletterden. De methode is in het kader van NT2 ook uitermate geschikt om in te zetten tijdens inburgeringscursussen. De methode abc is ook ontwikkeld voor allochtone medelanders die wel kunnen lézen en schrijven, maar die moeite hebben met het auditieve gedeelte van de Nederlandse taal. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan het aanleren en herkennen van klanken. Tot slot zijn docenten en begeleiders werkzaam in allerlei vormen van onderwijs ook aan te merken als belangrijke gebruikers van de methode abc, maar dan aan de begeleidingskant. 

Authors

Kitty Broek

Product details
Isbn: 9789490998387
Publisher: Deviant, Uitgeverij
Dimensions: 29.7 x 21.2 x 0.5 cm
Weight: 225 grams

Reviews 'ABC'

Write the first review
Ben je NT2-docent en wil je ook een review plaatsen?
Log eerst in.

Als docent heeft u toegang tot NT2Docent. Hierbij krijgt u 50% beoordelingskorting op werkboeken, kunt u gratis online lesmateriaal uitproberen, gratis webinars terugkijken en nog veel meer.

Naar NT2 Docent